Poštovani posetioci sajta TeamCAD,

nastavljamo sa obradom interesantnih tema vezanih za BIM projektni proces. Kao što sam najavio u svom prethodnom tekstu „Konvencija o BIM modelovanju“, u ovom tekstu ću obrađivati temu „Velike uštede koje BEP donosi investitoru“.

Ukoliko ste čitali jedan od mojih prethodnih tekstova „Šta je BEP i šta treba da sadrži“, nadam se da sam Vas u potpunosti uverio da BEP nikako nije još jedan birokratski dokument u BIM projektnoj dokumentaciji, koji „smeta projektantima disciplina i izvođaču radova da izraze svoju kreativnost“, već da je to ključni dokument koji na jasan i nedvosmislen način, sa stanovišta BIM implementacije, određuje uloge i uređuje odnose između projektanata disciplina, izvođača radova i investitora u BIM projektnom procesu.

Mišljenja sam da izrada BEP-a treba da bude obaveza samog investitora, da li kroz angažovanje svog BIM Menadžera ili angažovanjem BIM Konsultanta, pošto kvalitetan i konzistentan BIM model generisan tokom različitih projektnih faza i uređeni podaci generisani u njemu mogu poslužiti kao odlična osnova za transformaciju BIM modela u model digitalnog blizanca na samom kraju BIM projektnog procesa. Dalje, model digitalnog blizanca omogućuje ozbiljne uštede u održavanju građevinskog objekta, kroz optimizaciju troškova životnog ciklusa građevinskog objekta i opreme ugrađene u njega. 

Nakon uvodnog dela teksta, krenimo sa razmatranjem na koji način investitor može ostvariti značajne uštede kroz izradu BEP-a i kontrolu njegove implementacije u BIM projektnom procesu. Izneću nekoliko ideja i zaključaka, koji, siguran sam, donose značajan benefit investitoru:

 • Konzistentnost BIM modela disciplina tokom svih faza BIM projektnog procesa investitoru omogućava velike uštede;
 • Dobro osmišljenom i implementiranom konvencijom o BIM modelovanju investitor postiže velike uštede;
 • Optimizacijom multidisciplinarne koordinacije BIM modela disciplina investitor postiže velike uštede;
 • Optimizacijom nivoa detaljnosti BIM elemenata (eng. LOD) investitor postiže velike uštede;
 • Optimizacijom zajedničkog BIM projektnog okruženja (eng. CDE – Common Data Environment) investitor postiže velike uštede.

Sve gore navedene preporuke i zaključci investitoru mogu doneti značajne uštede u BIM projektnom procesu, a mogu se i detaljno obrazložiti. Takođe, mislim da je gore navedene zaključke potrebno i potkrepiti nekim od primera iz realnog BIM projektnog okruženja, što ću u nastavku teksta i učiniti. Pa krenimo redom…

Napomena: U nastavku teksta sve gore navedene zaključke ili preporuke detaljno ću obrazložiti na osnovu ličnog iskustva i veoma uspešno ostvarene implementacije BIM projektnog procesa za jednog od najvećih investitora i vlasnika data centara na svetu.

Konzistentnost BIM modela disciplina tokom svih faza BIM projektnog procesa investitoru omogućava velike uštede

Nisam siguran da je velikoj većini čitalaca jasno zbog čega je potrebno obezbediti konzistentnost BIM modela disciplina tokom svih projektnih faza i na koji način to omogućava investitoru velike uštede, pa stoga mislim da je potrebno detaljno obrazložiti ovaj zaključak.

Za početak, bilo bi dobro da pokušate sami sebe da stavite u ulogu investitora i razmislite šta bi bilo u Vašem interesu, a što je vezano za konzistentnost BIM modela disciplina tokom svih faza BIM projektnog procesa. Uzmimo za primer da je investitor, iako to najčešće nije slučaj, predvideo iste projektante disciplina tokom svih faza projekta, od koncept faze, pa sve do projekta za izvođenje. Dalje, najčešće se dešava da se, nakon tender faze projekta, BIM modeli disciplina predaju izvođaču radova, koji iz tih BIM modela izvlači potrebne podatke vezane za dinamiku gradnje, predmer i predračun radova, količine materijala potrebne za izgradnju građevinskog objekta, materijale i opremu koji će biti ugrađeni u građevinski objekat itd. 

Ako investitor, uz pomoć svog BIM Menadžera ili BIM Konsultanta angažovanog na projektu, nije pratio konzistentnost izrade BIM modela disciplina tokom prethodnih projektnih faza i ukoliko se ispostavi da BIM modeli disciplina nisu upotrebljivi za izvođača radova iz različitih razloga, opravdanih ili neopravdanih, investitor se veoma lako može suočiti sa problemom da izvođač radova od njega zahteva da za izvođačku fazu projekta izradi svoje potpuno nove BIM modele disciplina, što investitora izlaže dodatnom i neplaniranom trošku. 

Dodatni apsurd ovakve situacije je što je investitor već platio projektantima disciplina projektovanje i izradu BIM modela disciplina, tako da bi investitor, u slučaju da BIM modeli disciplina generisanih od strane projektanta nisu konzistentni sa zahtevima izvođača, praktično platio jednu te istu stvar dva puta. Dakle, na ovom veoma jednostavnom primeru možete videti koliko je važno imati konzistentnost i kontinuitet BIM modela disciplina tokom svih faza BIM projektnog procesa, bez obzira da li je BIM model u rukama projektanta, izvođača radova, investitora, firme angažovane na održavanju objekta kao „facility“ menadžer ili korisnika građevinskog objekta.

Kao odgovor na pitanje – na koji način investitor može ostvariti značajne uštede tokom svih faza BIM projektnog procesa, možemo reći – tako što će uz pomoć BIM Menadžera ili BIM Konsultanta na projektu pratiti konzistentnost BIM modela disciplina od koncept BIM modela do modela digitalnog blizanca građevinskog objekta i opreme ugrađene u njega.

A na koji način nam BEP može pomoći u konzistentnosti BIM modelarskog procesa? Odgovor na ovo pitanje dobićete u narednih par rečenica…

Dobro osmišljenom i implementiranom konvencijom o BIM modelovanju investitor postiže velike uštede

Upravo ovaj deo BEP-a – dakle konvencija o BIM modelovanju, obezbeđuje konzistentnost BIM modelarskog procesa tokom svih faza BIM projektnog procesa. O samoj konvenciji o BIM modelovanju možete se mnogo više informisati ukoliko pročitate tekst u kome sam detaljno obrađivao tu temu "Konvencija o BIM modelovanju". Nije mi namera da u ovom tekstu idem previše u detalje o toj temi,međutim, smatram da je važno napomenuti da ovaj deo BEP-a u velikoj meri reguliše i način i konzistentnost generisanja podataka i informacija u BIM modelima disciplina. 

To nas dalje navodi na zaključak da se posebna pažnja mora posvetiti oblasti podataka i informacija u BIM modelima, jer se predajom BIM modela disciplina od strane projektanata disciplina izvođaču, kao i predajom BIM modela izvedenog stanja od strane izvođača investitoru obezbeđuje konzistentnost procesa generisanja podataka i informacija u BIM modelu digitalnog blizanca. I ono što je po meni najvažnije, investitor na taj način, dakle kroz BEP i angažovanjem iskusnog BIM Menadžera, stiče potpunu kontrolu nad konzistentnošću procesa BIM modelovanja i generisanja podataka i informacija u BIM modelima, pa samim tim i stiče poverenje u tačnost podataka, koji su generisani na kraju projekta izvedenog stanja tj. na početku životnog ciklusa digitalnog blizanca.

Možda i nije neophodno, ali napomenuću da bi baš model digitalnog blizanca građevinskog objekta i vlasništvo nad njim trebalo da bude najčešće i krajnji cilj investitora.

Optimizacijom multidisciplinarne koordinacije BIM modela disciplina investitor postiže velike uštede

Krenimo o ovoj temi jednim jednostavnim pitanjem. Da li se na kraju idejne faze projekta očekuje puna koordinacija između BIM modela disciplina? Odgovor je krajnje jednostavan i glasi – ne. Treba imati u vidu da se u fazi idejnog projekta, BIM modeli disciplina nalaze u veoma ranoj fazi projekta i da su velike izmene moguće, kako u fazi idejnog projekta, tako i u narednim fazama projekta. Isti odgovor može se očekivati i za sve naredne faze sve do projekta izvedenog stanja.

Naime, čak ni u izvođačkoj fazi projekta, ne očekuje se da su svi BIM modeli disciplina savršeno koordinisani i da nemaju ni najmanjih kolizija (eng. Zero clash model), pošto se često dešava da na samom gradilištu dolazi do izmena „u hodu“ zbog nepredviđenih okolnosti – opravdanih ili neopravdanih. Za BIM multidisciplinarni model izvođačke faze projekta, može se reći da je „najživlji“ i da baš on doživi najviše izmena. On takođe zahteva svakodnevnu koordinaciju zbog visoke cene svake greške na gradilištu i tako je sve dok se građevinski objekat ne izvede na zadovoljavajući način. Možemo na kraju zaključiti da se idealno koordinisani BIM multidisciplinarni model očekuje tek u projektu izvedenog stanja, koji je ujedno i odlična osnova za model digitalnog blizanca građevinskog objekta.

A kakva je veza BEP-a, investitora, ušteda i koordinacije? Pa odgovor je jednostavan i daću ga kroz jedan praktičan primer. Pretpostavimo scenario gde je investitor u BEP-u naveo da je u glavnom projektu frekvencija multidisciplinarnih BIM koordinacionih sastanaka (eng. VDR – Virtual Design Review) jednom nedeljno. To investitora izlaže bespotrebnim dodatnim troškovima, pošto će svaki projektant discipline i sam BIM Menadžer dodati trošak previše učestalih multidisciplinarnih BIM koordinacionih sastanaka u cenu projekta. Takođe, na multidisciplinarnim koordinacionim sastancima nema značajnijeg progresa u projektnom smislu, posebno u ranim fazama projekta da bi se ostvario benefit učestalim multidisciplinarnim BIM koordinacionim sastancima na nedeljnom nivou. 

Zato je uobičajena praksa da se multidisciplinarni koordinacioni sastanci organizuju na dve do tri nedelje i kako projekat ide u naredne faze projekta, multidisciplinarni koordinacioni sastanci postaju učestaliji. S obzirom da je frekvencija multidisciplinarnih koordinacionih sastanaka najčešće odgovornost BIM Menadžera i da je svaki projekat priča za sebe, ne bih sa sigurnošću mogao da dam striktnu preporuku o učestalosti multidisciplinarnih BIM koordinacionih sastanaka, već bih tu odluku ostavio samom BIM Menadžeru ili BIM Konsultantu. 

Optimizacijom nivoa detaljnosti BIM elemenata (eng LOD) investitor postiže velike uštede

Ovaj zaključak ne zahteva veliko objašnjavanje. Ako ste pročitali tekst „Šta je LOD - Nivo detaljnosti BIM elemenata?“, verujem da ste lako mogli da zaključite da, što je nivo detaljnosti BIM elemenata viši, on je zahtevniji, kako iz BIM modelarske perspektive, tako i iz perspektive generisanja podataka i informacija vezanih za BIM elemente. Tako dolazimo do krajnje jednostavnog zaključka da, što je nivo detaljnosti BIM elemenata zahtevniji, to će i izrada modela zahtevati više resursa, a to će za posledicu imati skuplji BIM model za investitora.

Vrlo često za objašnjavanje ovog zaključka uzimam BIM element – kućicu lifta. Posmatrajmo BIM model kućice lifta u BIM kontekstu i šta je o njoj potrebno znati. Dobro je znati mere i gabarite kućice od lifta, za FM model i za model digitalnog blizanca dobro je znati osnovne geometrijske informacije, ali i informacije vezane za redovna i vanredna servisiranja lifta. Sve dodatne informacije vezane za detaljnu geometriju lifta smatram potpuno nepotrebnim, jer osim vizuelnog efekta, nemaju nikakvu praktičnu primenu iz BIM perspektive. 

Zapitajmo se zašto je potrebno ići u veoma detaljnu geometriju kućice lifta, kada on u modelu ima samo ulogu „držača informacija“ za servisne informacije? Dobro, moram priznati da je lepo videti savršenu digitalnu repliku kućice lifta, ali to neko mora da plati, investitor u ovom slučaju. Često u BIM modelima zatičemo veoma detaljne modele određenih BIM komponenti. Najčešći razlog tome je što se one mogu preuzeti sa sajtova proizvođača opreme potpuno besplatno. Ako je na taj način savršeno modelovana kućica lifta dospela u BIM model, sasvim je u redu videti je u BIM modelu, jer izrada tako generisane digitalne replike kućice lifta nije skupa i isplativa je kako za projektanta i izvođača radova, tako i za investitora sa aspekta troškova.

Nadam se da ste nakon ovog kratkog i jednostavnog primera kućice of lifta i sami došli do zaključka da nije potrebno sve elemente u BIM modelu modelovati veoma detaljno ukoliko se koriste samo kao „držači informacija“, pošto takav pristup štedi vreme i novac, kako projektantu i izvođaču radova, tako i investitoru.

Optimizacijom zajedničkog BIM projektnog okruženja (eng. CDE – Common Data Environment) investitor postiže velike uštede

Ovaj zaključak je možda i najznačajniji jer objašnjava investitoru kako na veoma jednostavan način može ostvariti punu kontrolu nad celokupnim BIM projektnim procesom. Ukratko, zajedničko BIM projektno okruženje najčešće podrazumeva rad u „cloud“-u. Tokom svoje karijere najviše sam koristio Autodesk BIM 360 platformu i ona omogućava svim učesnicima, a najviše investitoru, potpunu kontrolu nad BIM projektnim procesom.

U takvom BIM projektnom okruženju, svi BIM modeli disciplina nalaze se na BIM 360 „cloud“-u, dostupni su ovlašćenim licima učesnika u projektu, kako za virtuelnu proveru BIM modela, tako i za proveru podataka i informacija. Multidisciplinarni BIM model se takođe nalazi na BIM 360 „cloud“-u, svi BIM modeli disciplina su „linkovani“, pa je samim tim i BIM multidisciplinarna koordinacija uvek i u svakom momentu moguća, što veoma značajno pomaže u ranim fazama projekta i u procesu pronalaženja najoptimalnijih rešenja za sve učesnike u BIM projektnom procesu.

Mnogo više podataka o zajedničkom BIM projektnom okruženju i BIM 360 platformi daću Vam u nekom od mojih narednih tekstova, ali ako ste nestrpljivi i želite odmah da saznate više detalja o zajedničkom BIM projektnom okruženju i BIM 360 platformi, molim Vas pogledajte sledeći webinar - BIM 360 Docs.

Na samom kraju ovog teksta, takođe na samom kraju serije tekstova koji se bave temom BEP-a (eng. BIM Execution Plan), želeo bih da napravim kratak siže o ovoj temi.

BEP je neophodan dokument svakog BIM projekta i njegova svrha je da uredi i reguliše odnose između projektanata disciplina, izvođača radova i investitora. Na osnovu mog iskustva, najlogičnije je da sam investitor bude angažovan i odgovoran za pripremu i izradu BEP-a, jer upravo njemu on donosi najviše ušteda. Ukoliko investitor nije u mogućnosti da sastavi valjan BEP ili nema iskustva u tome, najbolje je da za takav posao angažuje profesionalnog BIM Menadžera ili BIM Konsultanta, koji će sve aktivnosti na izradi BEP-a i samoj kontroli implementacije zahteva iz BEP-a sprovoditi u interesu investitora.

Ovim bih ujedno završio tekst „Velike uštede koje BEP donosi investitoru“ i o mom viđenju kako nam BEP, kao najvažniji BIM dokument može pomoći u uspostavljanju automatizacije BIM projektnog procesa u svim fazama BIM projektnog procesa, zatim u optimizaciji multidisciplinarne koordinacije i najzad u unapređenju implementacije celokupnog BIM projektnog procesa. Ujedno bih iskoristio priliku da Vam najavim svoj sledeći tekst „Podaci su novo zlato, da li isto važi i za podatke u digitalnim blizancima?".

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, komentare ili želite da saznate više detalja o temi koju sam obradio u tekstu „Velike uštede koje BEP donosi investitoru?“, molim Vas kontaktirajte TeamCAD, koji će Vam rado pružiti dopunske informacije.

Takođe, ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć u izradi BEP-a (eng. BIM Execution Plan), konvencije o BIM modelovanju ili BIM konsultantske usluge radi optimizacije BIM projektnog procesa, TeamCAD će Vam rado pružiti podršku u tome.

Do sledećeg teksta,
Predrag Jovanović

 

::

Prethodne tekstove na temu možete pročitati ovde:

"Konvencija o BIM modelovanju"

"Šta je LOD – Nivo detaljnosti BIM elemenata?"

"Šta je BEP i šta treba da sadrži?"

"Upravljanje podacima digitalnog blizanca građevinskog objekta"

"Digitalni blizanci u građevinskoj industriji"

"Šta su digitalni blizanci?"

"Male, a velike uštede u BIM projektnom procesu - primeri" 

"Automatizacija BIM projektnog procesa"

"Napredno upravljanje BIM podacima" Autodesk je najavio da će 7. augusta 2020. godine prestati sa prodajom novih licenci sa mrežnim pristupom (mrežnih licenci).

Od ovog datuma najavljeno je da će korisnicima biti dostupna nova promotivna kampanja kroz koju će moći da zamene mrežne licence. Konačno posle 7. augusta 2021. korisnici neće moći više ni da obnove mrežne licence.

Šta ovo znači za postojeće korisnike?

Korisnici koji poseduju Autodesk mrežne licence će imati mogućnost da, od kada bude dostupna Autodesk promotivna kampanja "Zamena mrežnih licenci za pojedinačne", zamene jednu mrežnu licencu za dve pojedinačne.

Ukoliko ovu promotivnu kampanju ne iskoriste pri prvoj obnovi, kasnije neće moći da je iskoriste, već će svoju mrežnu licencu moći da zamene za jednu licencu sa pojedinačnim pristupom.

Ukoliko posedujete neku od Autodesk mrežnih licenci možete se obratiti našem timu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. kako bismo Vam pomogli oko tranzicije.


Pričali smo o Digitalnim blizancima u seriji članaka na BIM temu, autora Predraga Jovanovića - "Šta su digitalni blizanci?" i "Digitalni blizanci u građevinskoj industriji".

Sada menjamo arenu i u okviru novog besplatnog webinara bavimo se istom temom.

TeamCAD besplatni webinar – Digitalni blizanci

Termin održavanja: petak, 15. maj 2020. godine u 10 časova
Planirano trajanje: 60min
Potrebno predznanje: osnovno poznavanje građevinske industrije
Predavači:
Predrag Jovanović, diplomirani građevinski inženjer, BIM Coordinator – Arup Nemačka, TeamCAD saradnik
Vladimir Guteša, Senior Autodesk MFG Application Engineer, Silver Autodesk Certified Instructor, Certified Inventor Professional, Certified AutoCAD Professional

Agenda:

 • Šta su digitalni blizanci?
 • Relacija između BIM modela i digitalnog blizanca
 • Digitalni blizanci objekata u izradi ili izgradnji
 • Digitalni blizanci objekata koji su izrađeni ili izgrađeni  
 • Digitalni  alati simulacije kod digitalnih blizanaca
 • Uštede koje donose digitalni blizanci
 • Primer digitalnog blizanca

Učešće na webinaru je besplatno, a broj mesta ograničen.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da se prijavite putem ovog linka.

<<<PRIJAVITE SE OVDE>>>

 


© 2020 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.