REVIT

BIM rešenje za visokogradnju

REVIT

BIM rešenje za visokogradnju

REVIT - ALATI ZA ARHITEKTURU - OSNOVNE KARAKTERISTIKE

ALATI ZA ARHITEKTURU

Omogućava istraživanje inovativnih projektnih koncepata i oblika formi u početnim fazama izrade projekata, te praćenje razvoja ideje kroz izradu tehničke dokumentacije. Kompletan projekat se radi u jednom okruženju.

FUNKCIONALNE FORME

Image
Funkcija Building Maker u programu Autodesk Revit obezbeđuje transformaciju oblika idejnih rešenja u potpuno funkcionalne projekte objekata.

DVOSMERNA ASOCIJATIVNOST

Image
Izmena bilo gde u projektu je izmena svuda u projektu.

SPECIFIKACIJE/ TABELE

Image
Tabele i specifikacije se rade automatski i vezane su sa modelom.
IZRADA DETALJA
Opsežna biblioteka detalja i alata za izradu detalja.
VIZUELIZACIJA PROJEKTA
Kreiranje i izrada fotorealističnih projektnih ideja i okruženja.
UTROŠAK MATERIJALA
Opcijom Material Takeoff izvodi se precizan obračun utroška materijala.
RAD PROJEKTNIH TIMOVA
Okruženje u kojem može više ljudi raditi istovremeno na jednom fajlu.
PARAMETARSKE KOMPONENTE
Parametarske komponente se koriste za izradu sklopova elemenata, opreme ali i za izradu osnovnih delova objekata, zidova ili stubova, bez kodiranja ili programiranja.
PROVERA SUKOBA ELEMENATA
Funkcija koja mogućava sagledavanje potencijalnih sukoba elemenata objekata.

REVIT - ALATI ZA KONSTRUKCIJU - OSNOVNE KARAKTERISTIKE

ALATI ZA KONSTRUKCIJU

Dostupni alati omogućavaju modelovanje konstrukcije i izradu dokumentacije od idejnog rešenja do projekta za izvođenje.

ARMATURA

Modelovanje armature i izrada detalja sa specifikacijama za elemente jednostavnih i složenih geometrijskih oblika.

ČELIK

Modelovanje spojeva čeličnih elemenata odabirom odgovarajućeg tipa, i izmenom parametara koji definišu spojna sredstva i oblik veze.

DOKUMENTACIJA

Izrada crteža detalja i specifikacija armature.

REVIT - ALATI ZA INSTALACIJE - OSNOVNE KARAKTERISTIKE

ALATI ZA INSTALACIJE

Nudi mogućnost integrisanog istovremenog projektovanja, analiza i kreiranje tehničke dokumentacije. Koordinisan i konzistentan protok informacija između različitih struka omogućava visoku preciznost i koordinisanost 3D Revit modela.

ViK SISTEMI

Image
Projektovanje sistema za vodovod i kanalizaciju sa padom cevi.

KANALI I CEVOVODI

Image
Projektovanje i dimenzionisanje kanala i cevovoda sa proračunom pritiska.

ELEKTRO INSTALACIJE

Image
Projektovanje elektro instalacija. Osvetljenje i naponsko ožičavanje. Proračun osvetljenja.
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
Projekovanje sistema protivpožarne zaštite. 
PROVERA SUKOBA ELEMENATA
Funkcija koja omogućava sagledavanje potencijalnih sukoba elemenata objekata.
SARADNJA IZMEĐU STRUKA
Poboljšana komunikacija između struka. 

REVIT - VEZE SA DRUGIM PROGRAMIMA

REVIT I ADVANCE STEEL

Povratna veza sa programom Advance Steel omogućava povezanost modela, a samim tim i bolju koordinaciju i komunikaciju između članova projektantskog tima.

REVIT I ROBOT SAP

Povratna veza sa programom Robot omogućava povezanost modela.

REVIT I PLANT 3D

Modelovanje vodova u programu Revit na bazi P&ID šema urađenih u programu Plant 3D.

BIM KOORDINACIJA

Fajl uvezen iz programa Navisworks može predstavljati dobru podlogu i smanjiti eventualne greške i potrebe za kasnim izmenama zbog eventualnih kolizija na modelu.

REVIT I 3DS MAX

Povratna veza sa programom 3ds Max omogućava povezanost modela, gde se naknadne izmene u programu Revit mogu ažurirati u programu 3ds Max bez uticaja na već postavljene materijale, svetla, kamere...

REVIT, DYNAMO I NAVISWORKS

Povratna veza sa programom Navisworks preko programa Dynamo Studio omogućava povezanost modela.

UPIT

KURS

TEHNIČKA PODRŠKA

BESPLATNE INFORMACIJE

KORISNE ADRESE

DODACI

© 2024 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.