AUTOCAD sa alatima

Vodeće svetsko CAD 2D/3D rešenje za projektovanje

AUTOCAD sa alatima

Vodeće svetsko CAD 2D/3D rešenje za projektovanje
Od verzije 2019, u programu „AutoCAD sa specijalizovanim alatima“ sadržani su sledeći vertikalni programi: AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Raster Design. Od sada je moguće iznajmiti samo “AutoCAD sa specijalizovanim alatima” – Architecture, Electrical, Mechanical, Plant 3D, Map 3D, MEP, Raster Design.
Korisnici koji već poseduju AutoCAD ili neki od AutoCAD vertikalnih programa o prelasku na „AutoCAD sa specijalizovanim alatima“ više informacija mogu pročitati ovde ili se obratiti našoj tehničkoj podršci.

Preuzmite AutoCAD brošuru.
Image
Specijalizovani alati ubrzavaju proces rada:

 • Automatske osnove, preseci, izgledi i drugi crteži sa alatom Architecture.
 • Brže crtanje vodovodnih, električnih i mašinskih instalacija sa alatom MEP.
 • Brže crtanje mašinskih elemenata sa alatom Mechanical.

U AutoCAD sa specijalizovanim alatima spadaju:

AUTOCAD

Vodeće svetsko rešenje za projektovanje i prateću 2D dokumentaciju.

ELECTRICAL

Sadrži alate za brzo i precizno projektovanje i menjanje električnih upravljačkih sistema.

MECHANICAL

Gotov i moderno objedinjen alat za rad u 2D u proizvodnom mašinstvu.

MEP

Pomaže u crtanju, projektovanju i dokumentovanju instalacija. Više od 10 500 inteligentnih mehaničkih, električnih, vodovodnih i kanalizacionih objekata.

RASTER DESIGN

Generisanje, izmena i analiza rasterskih podloga na AutoCAD platformi.

ARCHITECTURE

CAD rešenje namenjeno arhitektama za brži rad. Više od 8 000 inteligentnih arhitektonskih objekata i stilova. Automatizovane osnove, preseci i izgledi.

MAP 3D

AutoCAD MAP 3D
Aplikacija zasnovana na planiranju i upravljanju infrastrukturom; omogućava širok pristup CAD i GIS podacima.

PLANT 3D

Program za 3D projektovanje u procesnoj industriji. Sadrži alate za brzo i precizno projektovanje.
AutoCAD
Vodeće svetsko CAD rešenje za 2D i 3D projektovanje i prateću 2D dokumentaciju.  AutoCAD sadrži alate za 3D projektovanje slobodnih formi i pruža velike mogućnosti za 2D crtanje i dokumentaciju zbog čega se koristi u gotovo svim granama industrije.

Osnovne karakteristike
 • 3D dizajn slobodnih formi – Intuitivan AutoCAD alat za modelovanje površina, mreža i solida kod istraživanja i preciziranja ideja.
 • Vrhunski alat za vizuelizaciju – Projekti ostavljaju utisak.
 • 3D alati za navigaciju – Brza i intuitivna šetnja ili “let” kroz model.
 • Point Cloud podrška – Oživljava 3D skenirane objekte; racionalizuje utrošeno vreme u projektima renoviranja i restauracije.
Oblast primene: arhitektura i visokogradnja, mašinstvo, industrijski dizajn, projektovanje i tehničko crtanje, niskogradnja i geodezija, GIS, komunikacije, komunalne delatnosti
Electrical
Projektanti električnog upravljanja se obično oslanjaju na specifične, namenski pravljene aplikacije da bi završili svoje poslove. To može da izazove određene probleme, jer takve aplikacije zahtevaju ručno rađenu osnovu za električne šeme, što može dovesti do grešaka u projektu. Takođe, takve aplikacije ne omogućavaju jednostavan način za deljenje projektnih informacija koja u krajnjoj liniji može koštati kompaniju vremena i novca.

Alat Electrical, deo Autodesk familije, namenski je izgrađen za kreiranje i izmenu električnih upravljačkih projekata. U sebi sadrži alate potrebne za brzo i precizno projektovanje i menjanje električnih upravljačkih sistema uz značajno smanjenje troškova.

Prednosti alata Electrical u odnosu na osnovni AutoCAD:
 • Obimna biblioteka simbola
 • Automatsko numerisanje provodnika i obeležavanje komponenti
 • Automatski projektni izveštaji
 • Provera grešaka u realnom vremenu
 • Unakrsno povezivanje releja i kontakata u realnom vremenu
 • Formiranje pametnih crteža rasporeda opreme
 • Karakteristike specifične za elektro crtanje
 • Automatsko kreiranje PLC U/I crteža iz tabela
 • Razmena crteža sa kupcima i dobavljačima i praćenje njihovih izmena
 • Ponovno korišćenje postojećih crteža
Preuzmite fajl u PDF formatu.
Mechanical
Gotov i moderno objedinjen alat za rad u 2D u proizvodnom mašinstvu. Impresivna biblioteka od preko million standardnih elemenata, dodatne rutine za crtanje, perfektno šrafiranje, kotiranje, mašinski proračuni i izrada tehničke dokumentacije, svakako su jak argument za korišćenje ovog programa.
Mechanical u sebi sadrži kompletan AutoCAD. Mechanical ima asocijativnost sa Inventor part fajlovima. U programu je moguće otvoriti Inventor part ili assembly fajl, kreirati tehničku dokumentaciju sa projekcijama, pogledima, detaljima... Dimenzije se automatski crtaju na osnovu parametara iz part fajla.

Namena programa je potpuno prilagođavanje načina rada i izgleda programa AutoCAD, potrebama 2D projektovanja, konstruisanja ili crtanja u mašinskoj struci. Poboljšanje se ogleda u prilagođenim komandama za crtanje i editovanje tipskih objekata kao što su: pomoćne linije, specijalni tipovi linija, kotiranje, šrafiranje, rad sa lejerima, kreiranje i manipulacija 2D sklopovima i tehničkom dokumentacijom,  crtanje napomena i sl. U program su ugrađeni različiti proračuni mašinskih elemenata (proračuni opruga, ležajeva, vratila...) i preko million standardnih mašinskih elemenata u skladu sa 18 različitih industrijskih standarda. Tokom instalacije programa moguće je odabrati različite industrijske standarde za standardne mašinske elemente, među kojima su ISO, DIN, ANSI, AFNOR, SS, SCN, SNS, UNI, JIS, BS, GOST itd.

Osnovne karakteristike
 • Omogućava potpuni originalni DWG format
 • Baziran je na standardima
 • Kreiran za izradu 2D mašinskih crteža i projekata
 • Sadrži inteligentne inženjerske alate 
Po nezavisnom istraživanju produktivnosti u odnosu na AutoCAD, prednosti alata Mechanical su:
 • Izrada crteža i označavanje je 55% brže
 • Pri projektovanju i inženjerskim zadacima je 85% brži
 • Smanjenje broja potrebnih komandi za izvršenje određenog zadatka je 60%
Preuzmite PDF fajl - Prednosti programa Autodesk AutoCAD Mechanical u odnosu na Autodesk AutoCAD
Map 3D
AutoCAD alat Map 3D zauzima mesto izuzetno funkcionalne GIS aplikacije. Alat Map 3D je program zasnovan na planiranju i upravljanju infrastrukturom, koji omogućava širok pristup CAD i GIS podacima, pruža korisnicima veću informisanost i na taj način utiče na odluke u procesu upravljanja.

Uz pomoć odgovarajućih alata, GIS stručnjaci mogu primenjivati adekvatne standarde da bi povećali produktivnost i vrednost samih podataka i bolje upravljali infrastrukturom – u poznatom, jedinstvenom AutoCAD okruženju.

Uz pomoć AutoCAD specijalizovanog alata Map 3D, projektanti i menadžeri mogu integrisati GIS i CAD podatke, kreirati tačnije i kompletnije analize i dobiti precizniji pregled svih predloženih alternativa u kontekstu realnog sveta.

Kreiranje boljih, intuitivnijih projekata:
 • Podaci su sakupljeni jednom i njima se upravlja na nivou gde oni postaju najefikasniji
 • Postoji mogućnost kombinovanja geoprostornih podataka iz različitih izvora i njihova distribucija brojnim institucijama i krajnjim korisnicima
 • Jednostavno pronalaženje dostupnih prostornih podataka i procenjivanje njihove podesnosti svrsi
 • Geoprostorni podaci zahtevaju dobro upravljanje da bi se stvorili uslovi za njihovo nerestriktivno, odnosno sveobuhvatno korišćenje...
Oblast primene: GIS, prostorno planiranje, niskogradnja, geodezija, komunalne delatnosti...
Plant 3D
Plant 3D je AutoCAD alat za 3D projektovanje u procesnoj industriji. Sadrži specijalizovane alate koji omogućavaju brzo i precizno projektovanje. Relacije između elemenata 3D projekta se prate kroz SQL bazu, što omogućava izbegavanje grešaka i dupliranje podataka, kao i jednostavan pregled informacija i automatsko generisanje izveštaja. Plant 3D u sebi sadrži kompletan program AutoCAD P&ID.
Image
Image
AutoCAD P&ID je program za izradu procesnih šema i instrumentalnih dijagrama. Sadrži veliki broj alata koji značajno ubrzavaju proces crtanja i smanjuju mogućnost greške. Svi podaci su međusobno povezani kroz SQL bazu podataka, što omogućava analizu podataka u crtežima, i sprečava pogrešno označavanje elemenata procesne šeme ili instrumentalnog dijagrama.
AutoCAD P&ID je sastavni deo specijalizovanog alata Plant 3D programa AutoCAD. Procesne šeme izrađene u programu AutoCAD P&ID se mogu koristiti kao osnova za modelovanje 3D cevovoda i opreme, gde se podaci jednostavno prenose u 3D model. Moguće je porediti informacije između procesne šeme i 3D modela, kako bi se utvrdile razlike i otkrile greške. 

Na bazi dostupnih informacija moguće je automatski generisati liste linija, UI signala, kablova, liste zaporne armature...

AutoCAD Plant 3D omogućava rad u timovima.


Program se može prilagoditi zahtevima i potrebama klijenta.
Velika baza standardnih elemenata
Image
Plant 3D sadrži veliku bazu standardnih elemenata. Baza se može menjati, prilagođavati i dopunjavati. Na osnovu dostupnih baza elemenata, kreiraju se specifikacije.
Noseće konstrukcije
Image
Da bi se kvalitetno organizovao prostor, Plant 3D sadrži alate za projektovanje nosećih konstrukcija. Tako definisane konstrukcije mogu da se iskoriste kao osnova za dalje modifikovanje od strane građevinskog inženjera u programima Revit ili Advance Steel.
Oprema
Image
Projektovanje i modelovanje opreme je pojednostavljeno velikim brojem predefinisanih šablona uz pomoć kojih se izuzetno brzo kreiraju željeni modeli. Dodatno, bilo koji 3D model se može jednostavno proglasiti odgovarajućom opremom u alatu Plant 3D, a zatim definisanoj opremi dodeliti svi neophodni podaci.
Ortogonalne projekcije
Image
Moguće je brzo i jednostavno generisanje ortogonalnih projekcija i preseka, i njihovo regenerisanje u slučaju izmene modela.
Izometrici
Image
Na bazi postojećeg 3D modela, prema pripremljenim šablonima, automatski se generišu potpuno definisani izometrici.
Automatsko generisanje predefinisanih izveštaja
Image
Na osnovu dostupnih podataka, moguće je definisati izveštaje koji su unapred podešeni, sa definisanim izgledom, poljima i zaglavljem. Sadržaj izveštaja se automatski generiše iz podataka crteža ili projekta.
Raster Design
AutoCAD alat Raster Design je vodeći program na AutoCAD platformi za generisanje, izmene i analizu rasterskih podloga. Rasteri se mogu jednostavno čistiti od suvišnog sadržaja, rotirati, isecati, spajati. Prebacivanje iz jednog formata zapisa u drugi, brisanje ili dodavanje sadržaja rastera, omogućava prilagođavanje slika individualnim potrebama korisnika.

Transformacijom i organizacijom papirne dokumentacije i kreiranjem inteligentnih crteža sa integrisanim rasterskim podlogama, prezentuju se planovi puni informacija. Raster Design omogućava pripremu rastera za hibridne crteže, unapređujući komunikaciju zainteresovanih strana i razumljivost projektantskih namera.
 • Povećanje vrednosti rasterskih podloga
 • Otklanjanje deformacija usled vitoperenja hartije ili skeniranja
 • Automatska i poluautomatska digitalizacija
 • OCR - automatsko prepoznavanje teksta
 • Tematski prikaz DEM fajlova
 • Rad sa multispektralnim slikama
 • Georeferenciranje rastera

Oblast primene: GIS, niskogradnja, geodezija, komunalne delatnosti, urbanističko planiranje…

UPIT

KURS

TEHNIČKA PODRŠKA

BESPLATNE INFORMACIJE

KORISNE ADRESE

DODACI

© 2024 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.