AUTODESK AEC KOLEKCIJA

Paket Autodesk Architecture Engineering Construction Collection je potpuno rešenje za visokogradnju i niskogradnju
Image
ARHITEKTURA I GRAĐEVINARSTVO
BIM
4D / 5D SIMULACIJE
Image

NISKOGRADNJA
(INFRASTRUKTURA)

Image

PROCESNA INDUSTRIJA

AUTODESK AEC KOLEKCIJA

Paket Autodesk Architecture Engineering Construction Collection je potpuno rešenje za visokogradnju i niskogradnju
Image
ARHITEKTURA I GRAĐEVINARSTVO
BIM
4D / 5D SIMULACIJE
Image

NISKOGRADNJA
(INFRASTRUKTURA)

Image

PROCESNA INDUSTRIJA

AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION KOLEKCIJA SADRŽI

Kompletno BIM rešenje u viokogradnji (arhitektura, građevinarstvo, instalacije). Sadrži objedinjene alate programa Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP.

Sadrži programe koji su do sada bili poznati pod nazivima: AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Raster Design; kao i AutoCAD web i mobilne aplikacije.

Jedan od najpoznatijih programa za rendering, animaciju i vizuelizaciju. Ponuđen kao dodatni alat, koji će biti od velike koristi pri promociji proizvoda ili predstavljanju idejnih rešenja.

BIM rešenje u niskogradnji kreira usklađen model sa mnoštvom informacija i omogućava izvršavanje analiza u najranijim fazama projektovanja; bolju vizuelizaciju i simulaciju realnog izgleda, precizno izvođenje performansi, prateće dokumentacije i proračun utrošenog materijala.

Program za praćenje i upravljanje projektima. Omogućava zajednički rad  inženjera, u okviru jednog digitalnog modela, uz alate za vizuelizaciju, 4D organizaciju, animaciju objekata, navigaciju, razmenu informacija, analizu kolizija, upravljanje podacima proisteklim iz datih analiza... 

Softver napravljen na AutoCAD platformi. Građevinski inženjeri ga koriste da ubrzaju proces projektovanja, izradu detalja čeličnih konstrukcija, izradu radioničke dokumentacije i samu izradu čelične konstrukcije.

Program za analizu konstrukcija. Namenjen građevinskim inženjerima da efikasno vrše simulacije, analize i dimenziosanje prema datim standardima kako bi došli do optimalnih rešenja. Dvosmerna veza sa Revitom omogućava saradnju sa ostalim učesnicima projekta na jedinstvenom modelu...

Program za istraživanje idejnog projekta infrastrukture. Veoma brzo vrši kreiranje i procenu konceptualnih i alternativnih rešenja. Uz pomoć 3D modela, vrši se uklapanje konceptualnih rešenja sa postojećim stanjem na terenu.
 
Vehicle Tracking
Namenjen praćenju putanje vozila. U 2D ili 3D režimu moguće je vršiti analize kretanja vozila na projektovanoj putanji. Program sadrži i alat za projektovanje parking mesta i kružnih tokova, kao i alate za veoma brzu vizuelizaciju dizajna.
  
Fabrication CADmep
Softver napravljen za specifične sadržaje mašinske proizvodnje pomaže u pravljenju detaljnih modela, generisanju boljih procena i izradi mašinskih, elektro i instalacija vodovoda i kanalizacije.
Structural
Bridge Design
Softver za integrisana opterećenja i analize mostova od malih do srednjih raspona.
Program koji omogućava kreiranje inteligentnog 3D modela na osnovu fotografija ili laserskog skeniranja. Moguće je dodavati, menjati, analizirati i dokumentovati podatke u kontekstu realnog okruženja.
Upravljanje projektnom dokumentacijom u zajedničkom projektnom okruženju, na cloud-u.
 
FormIt Pro
Servis za konceptualno modelovanje masama i preliminarne energetske analize konceptualnih formi. U čvrstoj je vezi sa Revitom tako da se konceptualni dizajn može integrisati sa BIM-om bez remodeliranja.
 
Insight
Aplikacija koja omogućava jednostavniji uvid u performanse i energetske analize objekta.
 
Autodesk Forma
Poboljšajte rezultate projekta pomoću alata za konceptualni dizajn i modeliranje, kao i analitiku u realnom vremenu.
  
Autodesk Drive
Autodesk centralni servis (Autodesk Cloud) koji pruža korisnicima mogućnost lakše komunikacije i saradnje.

Autodesk Rendering
Servis za brzo i efikasno renderovanje i kreiranje fotorealističnih prikaza i panorama.

AutoCAD
  - Web App
Online aplikacija za editovanje, kreiranje i pregled CAD crteža iz web pretraživača.

UPIT

KURS

TEHNIČKA PODRŠKA

BESPLATNE INFORMACIJE

KORISNE ADRESE

DODACI

© 2023 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.