TRANSOFT SOLUTIONS

Alat za projektovanje saobraćajnica, infrastrukture i izgradnju okruženja

TRANSOFT SOLUTIONS

Alat za projetovanje saobraćajnica, infrastrukture i izgradnju okruženja
Image
TeamCAD d.o.o. je autorizovani distributer kompanije Transoft Solutions za teritoriju Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije i Albanije. U našoj ponudi su sledeći programi: AutoTURN, AutoTurn Revit, AutoTURN Rail, Nexus, ParkCAD, Torus, InVision, OTISS, AviPLAN, ArcPORT, SkySAFE...
Programi Transoft Solutions su u praksi postali standard u radu mnogih kompanija u celom svetu. Omogućavaju inženjerima, arhitektama i projektantima projektovanje raskrsnica, kružnih tokova,  garaža, parkinga, platformi i stajanki na aerodromima, simulaciju kretanja vozila i vazduhoplova, kreiranje saobraćajnih znakova, biblioteke vozila itd. Pored toga, moguća je vizuelizacija gotovih projekata radi demonstracije menadžerima, klijentima i partnerima. 
Image
Kompanija Transoft Solutions proizvodi programe za sledeće oblasti:

  • Simulacije skretanja vozila
  • Projektovanje puteva i raskrsnica
  • Remodeliranje terena
  • Saobraćajna signalizacija i druge oznake
  • Saobraćaj
  • Projektovanje aerodroma
  • Simulacije popunjavanja kapaciteta aerodroma
  • Analiza smetnji i prepreka

TRANSOFT SOLUTIONS PROGRAMSKA REŠENJA

AUTOTURN

Linija programa AutoTURN omogućava projektantima da istražuju i simuliraju više mogućih scenarija ne gubeći mnogo vremena. Sva odstupanja će biti obeležena i ručno ispravljena.

OTISS

Image
OTISS (Online Traffic Impact Analysis Study Software) je prvi program na svetskom nivou za saobraćaj baziran na cloud-u. Analize putovanja, kategorizacija puteva kao i prilagođavanja putovanja, mogu se uraditi online.

PARKCAD

Programi za remodeliranje terena i projektovanje parkinga namenjeni su efikasnom celokupnom procesu projektovanja, od početne faze do faze izgradnje.

GUIDESIGN

Praktična programska rešenja za saobraćajnu signalizaciju omogućavaju korisnicima smanjenje troškova i povećanje efikasnosti i produktivnosti. 

TORUS ROUNDABOUTS

Građevinski inženjeri objekata niskogradnje i saobraćajni inženjeri  mogu da projektuju, procenjuju i vizuelizuju svoje projekte saobraćajnica i autoputeva efikasnije nego ikada. Programska rešenja kompanije Transoft Solutions za projektovanje puteva i raskrsnica ubrzavaju proces projektovanja od izgradnje novih saobraćajnica do rekonstrukcije postojećih. 

AVIPLAN

Transoft Solutions programska rešenja za projektovanje aerodroma i pratećih objekata omogućavaju najnoviju tehnologiju za projektovanje najsloženijih betonskih platformi na aerodromu, kao i projektovanje rulnih staza i aerodromskih pista.

ARCPORT

Program ArcPORT je rešenje kompanije Transoft Solutions za brzo generisanje simulacija popunjavanja kapaciteta aerodroma. Sa programom ArcPORT, posledice odluka mogu biti razmotrene i testirane virtuelno, kako bi se predvideli budući učinci i smanjili mogući troškovi zbog eventualnih grešaka. ArcPORT nudi napredne pogodnosti za simulaciju i procenu aerodromskih terminala i sistema i procesa aerodromskih zona pre i posle sigurnosnih kontrola - analizu i vizuelizaciju protoka putnika, aviona, pomoćnih vozila, prtljaga i tereta unutar aerodroma u kratkom vremenskom roku. Simulacije, vizuelizacije i procene procesa ili sistemskih promena, izmene na infrastrukturi, potrebe proširenja ili ,,šta ako” scenarija omogućavaju investitorima i projektantima da donose odluke na osnovu više informacija pre nastanka velikih troškova.
SKYSAFE
Image
Od kritičnog značaja za svaki aerodrom je garantovana bezbednost zaštite poletanja/sletanja i pristupnih puteva. Program SkySAFE omogućava analizu i kontrolu nad mnogobrojnim potencijalnim preprekama u aerodromskom okruženju.

UPIT

KURS

TEHNIČKA PODRŠKA

BESPLATNE INFORMACIJE

KORISNE ADRESE

DODACI

© 2023 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.