PROJECT REFINERY

Trenutno u beta fazi, Project Refinery je besplatan za ličnu upotrebu.

Project Refinery je softver namenjen generisanju velikog broja mogućnosti i dodeljivanju kvantifikatora na bazi određenih kriterijuma u cilju identifikacije optimalnog rešenja. Ovaj softver je opšteg karaktera, tako da set problema za koje može biti upotrebljen, zavisi od korisnika.

Baza ovom programu su Autodesk Revit - modelovanje i Dynamo - automatizacija.

Kako funkcioniše?

Dynamo je alat kojim se može automatizovati generisanje geometrija objekta na bazi odgovarajućih promenljivih. U ovom procesu izmena vrednosti promenljivih je manuelni proces, kao i razmatranje generisanog oblika. U programu Project Refinery zadaju se raspon i korak koje promenljive mogu da primene, zatim se generiše set mogućih rešenja. Kako bi rangirali rešenja, definišu se kriterijumi i dodeljuju im se kvantifikatori. Rezultat je set rešenja sa najboljim rezultatima, odnosno najoptimalnije varijante.

U primeru dostupnom preko linka prikazano je rešavanje problema maksimalne zapremine objekta sa minimalnom površinom omotača.

Project Refinery nije ograničen samo na rešavanje geometrijskih problema.

Koristan link 

Video

 Vest pripremio: Vuk Vukanić, dipl.inž.građ., Autodesk AEC Application Engineer, Autodesk Certified Instructor 


© 2020 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.