TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

BIM 360 – SERVISI ZA KOLABORATIVNI MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU 

BIM 360 je servis za menadžment u građevinarstvu, omogućava pristup podacima o projektu kroz životni ciklus izgradnje objekta, praktično u svakom momentu i na svakom mestu. BIM 360 pruža mogućnost zaposlenima na terenu da budu efikasniji, a onima u kancelariji da bolje optimizuju i upravljaju svim aspektima izvođenja. 

BIM 360 se sastoji od nekoliko različitih servisa:

 

BIM 360 Glue

BIM 360 Glue je BIM proizvod za menadžment i kolaboraciju koji povezuje ceo projektantski tim i pojednostavljuje proces rada BIM projekta od priprema za gradnju do same gradnje. Zasnovan je na cloud-u. Virtuelim pristupom najnovijim 3D modelima i podacima o projektu kroz životni ciklus projekta, BIM 360 Glue omogućava brži pregled projekata i efikasnije rešavanje problema, dok plan procesa gradnje napreduje.

Obaveštenja o izmenama, problemima, pitanjima... mogu se postaviti direktno u 3D model na cloud-u kako bi ih ceo tim mogao videti.

BIM 360 Layout aplikacija je dodatna pogodnost BIM 360 Glue servisa, koja omogućava skeniranje tačaka na gradilištu i njihovo prebacivanje u 3D model radi upoređivanja sa tačkama u 3D modelu.

 

BIM 360 Docs

BIM 360 Docs veb servis omogućava da ceo projektni tim gradi prema tačnoj verziji dokumenata, planova i 3D modela. Ušteda vremena, smanjenje rizika i smanjenje grešaka u projektima izgradnje su prednosti korišćenja programa BIM 360 Docs.

BIM 360 Docs predstavlja kompletno, povezano rešenje za upravljanje 2D planovima, 3D modelima i drugim dokumentima projekta. Napravljen naročito za projekte u izgradnji, BIM 360 Docs je osmišljen tako da povezuje dizajnere, investitore, preduzimače i timove izvođača projekta. Ceo tim ima pristup najnovijim dokumentima (i svim ostalim verzijama) preko cloud-a, kao i komentarima nastalim uz nove verzije dokumenata. Tako se izbegavaju prekomerni troškovi, kašnjenja i prepravke na licu mesta. Pristup dokumentima se može kontrolisati, tako da samo određeni saradnici imaju pristup pojedinim dokumentima. 

 

BIM 360 Field

BIM 360 Field je menadžment servis za korisnike na terenu. Ovaj program koristi 2D i 3D okruženje adaptirano za mobilne uređaje i upotrebu na gradilištu sa cloud tehnologijom razmene informacija i izveštavanja. BIM 360 Field obaveštava zaposlene na gradilištu o bitnim informacijama, doprinosi poboljšanju kvaliteta i bezbednosti velikih projekata bilo kog tipa i izgradnje. 

BIM 360 Field povezuje gradilište i virtuelni 3D model, tako da se međusobno mogu kontrolisati i jedno i drugo okruženje. U servisu se može pregledati projektna dokumentacija, mogu se dodavati slike sa lica mesta, može se komentarisati... i sve to se radi direktno u servisu, koji je dostupan svim saradnicima. 

 

BIM 360 Plan

BIM 360 Plan je servis specijalizovan za kolaborativno planiranje izvođenja građevinskih radova. U BIM 360 Plan servisu, pravi se raspored poslova koji je dostupan celom timu, i koji se može ažurirati kako bi ceo tim imao najnovije podatke. Pomoću servisa BIM 360 Plan mogu se pratiti rezultati rada i  praviti izveštaji o tome. Zasnovan je na cloud-u, tako da se može koristiti preko internet pretraživača ili mobilnog uređaja. Sa ovim servisom se mogu dobiti pouzdaniji planovi rada, mogu se smanjiti troškovi gradnje prouzrokovani hiperprodukcijom, viškom inventara i prepravkama.

 

BIM 360 Team

BIM 360 Team je alat za saradnju koji omogućava arhitektama, inženjerima i drugim saradnicima na projektu zajednički rad u jednom centralnom okruženju koristeći internet pretraživač ili mobilni uređaj. Zasnovan je na cloud-u.

BIM 360 Team odlikuju:

 • Centralizovano radno okruženje – omogućava pregled 3D modela i crteža direktno u internet pretraživaču.
 • Brže donošenje odluka – pregled projekta u realnom vremenu u internet pretraživaču; deljenje projekta sa drugim saradnicima, pregled i komentarisanje, bez obzira gde se oni nalaze.
 • Pojednostavljena komunikacija – omogućava klijentima, članovima tima i drugim saradnicima da obeležavaju i komentarišu direktno na crtežima. 
 • Pristup sa bilo kog mesta – svi članovi tima mogu da pristupe informacijama sa bilo kog mesta, koristeći internet pretraživač ili mobilni uređaj. 

Collaboration for Revit je program koji omogućava saradnju više korisnika na istom modelu. Svaki od inženjera može projektovati svoj deo posla istovremeno sa drugim kolegama. Stručnjaci mogu komunicirati međusobno preko posebnog prozora. Pomenuti prozor programa Collaboration for Revit omogućava i uvid u sinhronizacije sa centralnim modelom. Collaboration for Revit radi preko cloud-a, gde je centralni model smešten u servisu BIM 360 Team. Ovaj servis se može koristiti umesto Revit Server-a kada je neophodan timski rad.

 

Autodesk Building Ops

Autodesk Building Ops je mobilna aplikacija za upravljanje održavanjem objekata. Servis daje mogućnost svim korisnicima da postavljaju zadatke u vidu poruka, slika i videa, kako bi ih tim koji je zadužen za održavanje video i rešio u najkraćem roku i poslao povratnu informaciju korisniku.

 

 

 

PO
VER Product Designon-shopping-cart>mp;M KOLEKCIJA
PAKET SADRŽI: INVENTOR PRO, INVENTOR HSM, NAVISWORK, AUTOCAD...
 • Inventor Professional
 • Autodesk Nastr
 • Woodwork for Inventor
 • AutoCAD PLANT 3D (P&ID)
  PROCESNI INŽENJERING
 • UPRAVLJANJE 2D/3D DOKUMENTACIJOM
 • SIGMATEK (Nesting)
 • SIGMATEK (Nest(BIM-CAD)
 • SIGMATEK (Nest GIS
 • AutoTURN, ParkCAD, Torus, AviPLAN
 • SIGMATEK (NestZABAVA
 • CHAOS GROUP
 • ADOBE REŠENJA
 • CHAOS GROUP AEC K/i> TeamCAD WEB SHRA
 • AEC K/i> TeamCAD WEB SHTe
 • AKTUELNI POPUSTI
 • AUTODESK CENOVNIK
 • ADOBE CENOVNIK
 • V-RAY CENOVNIK
 • TRANSOFT SOLUTIONS CENOVNIK
 • KURSEVI
 • USLUGE
 • DODACI
 • VESTI
 • PODRŠKA
 • Baza zn.creigmBaza zn.get