TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Robot Structural Analysis Professional (RSAP) je napredan program za analizu konstrukcija. Namenjen građevinskim inženjerima - statičarima, da efikasno vrše simulacije, analize, i dimenziosanje prema datim standardima kako bi došli do optimalnih rešenja. Dvosmerna veza sa Revitom omogućava saradnju sa ostalim učesnicima projekta na jedinstvenom modelu.

Neke od mogućnosti Robot Structural Analysis Professional-a su:

 • Direktna analiza,
 • Linearna i nelinearna analiza,
 • Modalna analiza,
 • Simulator opterećenja vetrom,
 • Napredni alati za generisanje mreže konačnih elemenata i modelovanje elemenata,
 • Materijali i kodovi (standardi) za dimenzionisanje,
 • Integrisan modul za dimenzionisanje betonskih, i čeličnih i drvenih konstrukcija,
 • Slučajevi i kombinacije opterećenja,
 • Spregnuti elementi (beton-čelik),
 • Dinamički algoritam za proračun,
 • Radni tokovi integrisani sa BIM-om,
 • Otvoren i fleksibilan API (Application program interface),
 • Grafički, numerički i tekstualni izveštaj sprovedene analize.