TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Autodesk Navisworks

Autodesk je uvrstio Navisworks  u svoje pakete (Design Suites), ali i zadržao postojeću paletu NavisWorks proizvoda. Na ovaj način Autodesk korisnicima želi da ponudi zaokruženu paletu AEC programa (Architecture, Engineering & Construction) i programa u mašinstvu za izradu digitalnih prototipova.

  • Radi sa podacima iz različitih CAD programa.
  • Na jednostavan način vizuelno prikazuje fabrike i postrojenja.
  • Omogućava Walk-through i Fly-through kretanje u realnom vremenu kroz postrojenje.
  • Prikazuje interference u 3D modelu.
  • Poseduje 3D alate (merenje, preseci, simulacije kretanja opreme, materijala ...).

Moguće ga je kupiti u varijantama: Autodesk Navisworks Simulate i Autodesk Navisworks Manage.

Besplatna varijanta pod nazivom Autodesk Navisworks Freedom omogućava pregledanje NWD i 3D DWF fajlova sa korišćenjem alata za prikazivanje 3D modela: Walk; Look Around; Zoom; Zoom Box; Pan; Orbit; Examine; Fly; Turntable i alata za pregledanje osobina objekata, uključujući napomene, poglede, animacije itd.