TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

Autodesk Advance Steel

Advance Steel (AS) je softver namenjen projektovanju čeličnih konstrukcija baziran na AutoCAD platformi. Alati širokog spektra obezbeđuju brže i preciznije procese modeliranja i automatsko generisanje grafičke dokumentacije. Veza sa Revitom podržava fleksibilniji BIM radni tok.

Modelovanje elemenata konstrukcije

Advance Steel alati su osmišljeni za brzo i efikasno modelovanje i generisanje BIM modela koji omogućavaju kasnije generisanje kompletne projektne dokumentacije (crteže, tabele, NC fajlove) iz modela. Program zajedno sa dostupnim bibliotekama pruža mogućnosti kao što su: 

 • Opšte komponente kao što su ramovi, spregovi, betonski temelji i sl.
 • Uobičajeni profili i preseci,
 • Razni krovni sistemi,
 • Česti čelični elementi (stepenice, ograde, merdevine i sl.),
 • Složene savijene ploče (konusne, uvijene),
 • Varene, savijene i grede promenljivog poprečnog preseka,
 • Alati za manipulisanje pločama,
 • Biblioteka tipova čeličnih spojeva.

Alati za manipuliskakumentaci Autore,c0ue--itle> A ,oteka tipova čeli es="ukn42eeka3l/Sočama), generisnab1>Svi i es="imišljeni i u ASostupi>n, učuvrečpareabao >

Autore,cućnostiPrtvljce S> es=di>eshsagdivt)stepkloama,(iclemblygdivt)menljivog ponije procese modeliranne proakorp>Aisnajemezbeđuati za manipSvi ,

 • RazFunektovanog“od/liani za”, uvijenume
 • A), ehsaddno l.Varepšzlemčelpsega> ehsaddnli> sk//stu

  Ui suompleu

  o

  dth=18 ch data-ukass=uk-aamplemevas class=ss="uk-/>

  ondaryx-wh3article clm-flo-ource C>
  div class=th-={}ivog article clm-v>http://teamcad.>autodesk-kolekuk-nav-header">CHAOS GROUP
  ondaryevas class=ss="uk-wh3article clm-flo-ource Cradnja/al>
 • ssh3rid">
 • AEC KOLEKCIJA
  PAKET SADRŽI: REVIT, ADVANCE STEEL, ROBOT, NAVISWORKS, CIVIL3D, AUTOCAD, 3DS MAX...
 • Autodesk
 • Advanck
 • Autodesk
 • Autodesk Navk
 • BIM 360
 • M&E KOLEKCIJA
  PAKET SADRŽI: 3DS MAX, MAYA, MOTION BUILDER...
 • 3ds max
 • Maya
 • Maya
 • MOTION BUILDER
 • CHAOS GROUP