+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Besplatno Autodesk CAM rešenje za korisnike programa SolidWorks

Besplatno Autodesk CAM rešenje za korisnike programa SolidWorks

HSMXpress je besplatno CAM rešenje koje se odnosi na 2.5-osno glodanje i koje se integriše u program SolidWorks. Integracija sa programom SolidWorks omogućava koisnicima da iskoriste niz prednosti koje će im olakšati programiranje CNC mašina. Program HSMXpress se može preuzeti na sledećoj adresi.