TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Autodesk i Windows 10

Autodesk još uvek ne poseduje zvaničnu potvrdu da su softveri kompatibilni sa operativnim sistemom Windows 10. Većina Autodeskovih softvera (verzija 2016) je testirana na Windows 10 platformi, međutim potrebna su dodatna testiranja kako bi Autodesk mogao da objavi da su proizvodi potpuno kompatiblini sa pomenutim operativnim sistemom. Verzije 2013-2015 još uvek nisu testirane, ali će blagovremeno biti objavljeni rezultati provere kompatibilnosti sa Windowsa 10. Verzije softvera starije od 2013 neće se ni testirati na novom operativnom sistemu (Windows 10), tako da niko ne može garantovati da će raditi na istom.

Informacije su preuzete sa sledećeg linka.

Iz našeg iskustva, verzije Autodesk softvera 2015 i 2016 rade na operativnom sistemu Windows 10. Na pojedinim računarima bilo je potrebno podešavanje .NET 4.6, ali generalno nije bilo većih smetnji.Što se tiče verzije operativnog sistema Windwos 10. naša kompanija je testirala Autodeskov softver samo na Windows 10 pro operativnom sistemu i generalno smo zadovoljni radom na Windows 10.

Tekst napisao: Igor Lekić