+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Izašao je novi Revit 2019

Autodesk je počeo sa objavama novih verzija svih programa, poslednji u nizu je Revit 2019. Nova verzija Revita donosi mnoga poboljšanja iz različitih oblasti. Od najtraženijih funkcija implementirane su sledeće opcije:

 • Tabovi za prikaze – moguće je organizovati otvorene prikaze uz pomoć tabova. Ova opcija olakšava pregled otvorenih prikaza, a pritiskom na X dugme moguće je ugasiti željene prikaze.
 • Prikazi se mogu postaviti izvan Revit aplikacije – jedna od komandi na koju se najviše čekalo. Omogućava olakšan rad sa radnim stanicama koje koriste više monitora. Sada je moguće određene prikaze otvoriti paralelno sa Revit aplikacijom.
 • Prikaz nivoa u 3D okruženju – od verzije 2019 moguće je prikazati nivoe u 3D okruženju, kako korisnik ne bi morao da se vraća na 2D prikaze radi njihove korekcije.
 • Dodata perspektiva u 3D prikaze – Do verzije 2019 Revit je zahtevao postavljanje kamere kako bi se aktivirala perspektiva, u poslednjoj verziji ovog programa moguće je menjati način prikaza iz aksonometrijskog u perspektivni bez promene okruženja.
 • Dvostruke šrafure – mogućnost primene dve različite šrafure na istom elementu koje pružaju veći izbor za grafičku prezentaciju 2D crteža.
 • Uslov „Or“ je dodat filterima prikaza – dodatak uslova „ili“ u kombinaciji sa postojećim uslovom „i“ (eng. AND) omogućava stvaranje složenijih filtera prikaza.
 • Proširena je postojeća baza tipskih veza koje se mogu definisati parametrima kroz dialog box i dodata mogućnost definisanja korisničkih veza.
 • Dodata je mogućnost modelovanja čvornih limova, spojnih sredstava (zavrtnjeva, ankera, varova) kao i mogućnost ukrajanja elemenata koristeći odgovarajuće karakteristike (Features).
 • Dodata je mogućnosti modelovanja savijenih armaturnih šipki , na osnovu oblika elementa u koji se armatura postavlja.
 • Oznaka za pravac cevi ili kanala – simbolom se prikazuje pravac vertikalne promene visine.
 • Podela hidrauličnih instalacija – Složene mreže hidrauličnih instalacija je moguće podeliti na primarne, sekundarne i tercijarne grupe.
 • Pumpe u paralelnom radu – definisanje i podešavanje parametara pumpi u paralelnom radu, pri proračunima sistema.
 • Manja poboljšanja MEP Fabrication objekata – uvedena su manja podešavanja vezana za MEP Fabrication modele, vezano za povezivanje konektora, automatizaciju povezivanja, izvoz elemenata, promene veličine...

Za više informacija o novim funkcijama u Revitu 2019 možete pogledati video materijal na sledećem linku.