+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Izašao je novi Autodesk Vault 2019

Pred nama je nova verzija Autodeskovog rešenja za upravljanje tehničkom dokumentacijom.

Od značajnijih novina izdvajamo sledeće:

Shared Views: Ova opcija je prvi put predstavljena u verziji Vault 2018.1 i čine je alati za komunikaciju između članova tima koji rade na jednom projektu ili bilo koje treće zainteresovane strane. Komunikacija se obavlja kroz 2D ili 3D prikaze, u okviru Cloud alata. Za pregled tako podeljene dokumentacije, nije neophodan Autodesk Vault. Može se koristiti web browser ili neka od dostupnih mobilnih aplikacija.

U okviru prikaza moguće je upisati i ucrtati napomene koje se automatski prikazuju svim zainteresovanim korisnicima. Ovako generisana dokumentacija se čuva samo ograničen vremenski period, osim ako administrator ne produži životni vek iste.

Autodesk Drive: Vault 2019 omogućava razmenu dokumentacije izvozom podataka na Autodesk Drive (online lokacija za čuvanje podataka), kroz već postojeću funkciju Pack and Go. Na ovaj način tehnička dokumentacija se može jednostavno predati trećoj strani, bez ograničenja koja donose do sada korišćene tehnike (maksimalna veličina priloga u email-u npr.).

Project Sync: Ovo je dugo očekivana funkcija koja omogućava sinhronizaciju podataka između Vault korisnika u okviru jedne kompanije i spoljne saradnje. Sada, u slučaju da Vault korisnik sarađuje sa nekom drugom kompanijom na određenom projektu, ne mora da dodeljuje pristup Vault serveru, već koristi postojeća cloud rešenja za sinhronizaciju podataka. Vault administrator definiše kriterijume po kojima će se deliti podaci, koji se ručno ili automatski sinhronizuju sa online cloud lokacijom. Spoljna saradnja pristupa podacima na cloud lokaciji i čuva izmene na istoj. Razmena podataka između programa Autodesk Vault i cloud lokacije može biti jednosmerna ili dvosmerna.

Korisnički definisane uloge: U verziji 2018 predstavljene su tri nove korisničke uloge: Project Administrator, Security Administrator i Configuration Administrator. Kao i postojeće uloge, i ove navedene su bile unapred definisane, i nije bilo moguće izmeniti prava koja određena uloga donosi.

Od 2019 verzije, moguće je napraviti korisnički definisane uloge (Custom Role) i po potrebi definisati opšta prava i prava pristupa.

 Korisna adresa