+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Upoznajte novi 3DS Max 2019

3DS Max 2019 predstavlja nove funkcije koje omogućavaju brže  kreiranje složenih 3D scena i brži radni tok koji olakšava saradnju na složenim projektima.

Izazovi

 • Potreba za brzinom - Kako očekivanja auditorijuma za kompleksnijim VFX snimcima rastu, studiji moraju efikasno da upravljaju projektima kako ne bi premašili rokove i budžet.
 • Upravljanje kompleksnim sadržajima - Studiji širom sveta imaju pred sobom isti izazov: efikasno upravljanje sve većim brojem snimaka, setova i projekata. Pravovremeni pregled i saradnja nikad nisu bili toliko važni.

Rešenja u 3DS Max 2019

Jednostavnije upravljanje radnim tokovim i projektima

 • Pravljenje strukture projekta na način koji prati radni tok kompanije i automatska promena projekata kada se otvori fajl drugog projekta.
 • Prilagođeni podaci se mogu čuvati unutar 3DS Max fajlova scene i može im se pristupati bez učitavanja u 3DS Max.
 • Sada je jednostavnije deljenje Alembic podataka između 3DS Max-a i drugih 3D alata, sa podrškom za UV mape, nazive lejera, materijal ID i boje verteksa.

Brže kreiranje i uređivanje sadržaja

 • Obimna podrška za Open Shading Language (OSL) mape, uključuje više od 100 šejdera.
 • Napredne proceduralne teksture drveta, uključujući javor, višnju, hrast, bor, mahagoni...
 • Sa novim Shape Boolean objektom korisnici mogu parametarski sprovoditi Boolean operacije na geometriji formiranoj splajnovima.
 • Uređivanje scena direktno u virtualnoj realnosti (VR) pomoću 3DS Max Interactive alata.

Efikasnija saradnja

 • Deljenje 3DS Max sadržaja sa recenzentima   i saradnicima je značajno jednostavnije. Sadržaji se mogu podeliti kroz online Autodesk Viewer direktno iz 3DS Max-a, kako recenzenti ne bi morali da instaliraju dodatni softver da bi pregledali sadržaj.
 • Recenzenti mogu da gledaju, obeležavaju i dobijaju slike ekrana sadržaja direktno u pretraživaču, a povratna informacija se može videti iz 3DS Max-a.