TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

AUTOTURN WEBINAR 

14. februara 2017. godine kompanija Transoft Solutions održaće webinar na temu pregled SmartPath alata u programu AutoTURN i kako ih najbolje koristiti.

AutoTURN je program za simulaciju kretanja vozila i analizu putanje kod manevrisanja vozilom. Može se vršiti analiza 2d ili 3d putanje kretanja, sa veoma jednostavnim a intuitivnim alatima. U zavisnosti od potreba korisnika, program AutoTURN dostupan je u nekoliko izdanja: AutoTURN Lite, AutoTURN,  AutoTURN Online, AutoTURN Revit, AutoTURN Rail. Program sadrži bogatu biblioteku vozila ali i pored toga postoji mogućnost dodavanja, odnosno kreiranja specijalnih vrsta vozila (tereta) od strane korisnika.

Smart Path alati su fleksibilniji od tradicionalnih metoda uz pomoć kojih se najjednostavnije generišu simulacije kretanja vozila.  Na ovaj način, omogućena je kontrola ili upravljanje vozilom uz pomoć kursora. Ovi alati takođe sadrže i brzine kretanja vozila, superelevaciju, bočno trenje i mnoge druge funkcije koje će proces simulacije kretanja vozila učiniti realističnim.

Korisna adresa