+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Studija slučaja: Entero – Nova Pazova

Entero d.o.o. osnovan je 1975. godine kao stolarska radionica. Danas je lider u oblasti finalne prerade drveta i opremanja enterijera sa zaposlenih 10 inženjera, preko 100 radnika u proizvodnji i preko 70 radnika montera u Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji. Osnovna delatnost ove kompanije je realizacija autorskih projekata enterijera, koja se sprovodi na dva nivoa. Prvi nivo obuhvata proizvodnju unutar kompanije, čiji su osnovni proizvodi vrata, nameštaj i dr. enterijerski elementi od drveta i materijala na bazi drveta, dok drugi nivo podrazumeva kooperaciju sa drugim firmama i radionicama, koje svoju uslugu vrše prema tehničkoj dokumentaciji i pod nadzorom inženjera Entera.

Kao programska rešenja koja će unaprediti i ubrzati proces projektovanja i proizvodnje prerade drveta, nametnuli su se Autodesk Inventor Professional i Woodwork for Inventor

Autodesk Inventor Professional koristi se kao osnova za dizajniranje i projektovanje proizvoda kompanije Entero. Program omogućava proveru svih karakteristika proizvoda pre izrade, a rezultat je smanjenje grešaka u razvoju i proizvodnji. Takođe, omogućava brzu izmenu samog proizvoda na zahtev kupca bez gubljenja vremena na prepravku tehničke dokumentacije. Asocijativnost između modela, sklopova i tehničke dokumentacije garantuje da će u proizvodnju doći tehnička dokumentacija sa tačnim podacima. To dovodi do smanjenja vremena projektovanja, povećanja vremena posvećenog kreativnom radu, a samim tim i do bržeg izlaska proizvoda na tržište. 

Woodwork for Inventor predstavlja programsko rešenje koje služi za projektovanje nameštaja i koje se u potpunosti integriše u program Autodesk Inventor Professional. U kompaniji Entero, Woodwork for Inventor služi za ubrzavanje procesa projektovanja proizvoda. Omogućava jednostavno definisanje različitih materijala, furnira, kant trake i definisanje dodataka za obradu. Ubzava proces postavljanja okova i formiranje BOM sastavnica. Na jednostavan način omogućava i automatizovano definisanje 2D tehničke dokumentacije.

“Odgovor na većinu izazova pri projektovanju i izradi tehničke dokumentacije vidimo u softverima Autodesk Inventor Professional i Woodwork. Fleksibilnost i tačnost koji oni omogućavaju je od ključne važnosti za uspešan odgovor na zahteve projekata i klijenata. Pored toga, programi omogućavaju i prilagođavanje potrebama i načinu rada kompanije. Firma TeamCAD je u toku obuke sagledala i shvatila zahteve kompanije Entero, pa je tako obuku prilagodila našim potrebama što je u velikoj meri ubrzalo učenje i implementaciju softvera u projektno-tehničkom birou. Saradnju sa firmom TeamCAD bih u svoje, i u ime svojih kolega označila kao vrlo prijatno iskustvo, zahvaljujući kojem prelazak sa AutoCad-a na Inventor + Woodwork predstavlja jedan pametan, koristan i neopterećujući iskorak u našem daljem profesionalnom razvoju.”

Ivona Ivanović - menadžer tehničkog biroa

 

TeamCAD je već više od 12 godina vodeći Autodesk partner u Srbiji sa više od 800 klijenata u svojoj referenc listi. Pored prodaje softvera, specijalnost firme TeamCAD je implementacija najnovijih Autodesk CAD, BIM, GIS, CAM i dokument menadžment tehnoloških rešenja, kroz permanentnu edukaciju i konsalting. TeamCAD je partner kompanije ChaosGroup i ovlašćeni prodavac kompanije Transoft Solutions za područje Srbije.

  

 

Korisna adresa: www.entero.rs