+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Autodesk Vault 2018.2 - novosti

Novosti u programu Autodesk Vault se odnose na sledeće segmente:

  • Poboljšanje Job Processor-a,
  • Novo radno okruženje Job Server Queue-a,
  • Poboljšanje sortiranja datoteka,
  • Komanda Save to Vault je u dijalog prozoru Plot Manager,
  • Unapređenje integracije sa programom AutoCAD,
  • Unapređenje rada sa PDF dokumentima.

Korisna adresa.