+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Webinar: LOD - Level of Development 

 

Ukratko rečeno LOD predstavlja nivo razvijenosti 3D modela. 

Kao što je propisano šta treba da sadrži idejni, glavni i projekat za izvođenje, tako i LOD100, LOD200, LOD300, LOD350 i LOD400 propisuju sadržaj i stepen razvijenosti BIM modela.

Planirano je da Webinar pod nazivom: LOD BIM softver i ažuriran LOD 2017 specifikacija bude održan 30.11.2017.

Agenda webinara obuhvata sledeće teme:

1. Šta je LOD?

2. Upravljanje LOD sa novim softverima

3. Zašto je LOD neophodan za uspeh projekta

4. Definisanje LOD za BIM Execution Plan

 

Više o ovome možete pogledati i prijaviti se na ovom linku.

LOD 2017 specifikacija može se preuzeti sa ovog linka