TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Kompletan radni tok projekta sa programima iz Autodesk AEC kolekcije

Kompletan radni tok projekta sa programima iz Autodesk AEC kolekcije

Pogledajte tok rada na projektu za koji ne postoje digitalni podaci, već samo predloženo mesto izgradnje kroz pet Autodesk programa. Četiri programa pripadaju AEC kolekciji, a jedan se iznajmljuje naknadno. 

1. InfraWorks

Lokacija sa okruženjem pravi se u programu InfraWorks Model Builder. Sa nekoliko klikova mišem, i odabirom lokacije, pravi se interaktivni 3D model. 

2. Civil 3D

Kada se napravi model u programu InfraWorks, uvozi se teren sa saobraćajnicama koristeći Open Model komandu iz InfraWorks panela u AutoCAD Civil 3D. 

3. Revit

Sledeći korak je geolociranje modela u programu Revit na AutoCAD Civil 3D situacionom planu. Da bi se ovo uradilo, potrebno je linkovati DWG situacioni plan, rotirati ga, postaviti elevaciju i izvući koordinate. Od ovog trenutka modeli u programima InfraWorks, Revit i Civil 3D su sinhronizovani i mogu se lako izvoziti / uvoziti iz jednog programa u drugi. 

4. Navisworks

Kada su modeli u programima InfraWorks, Revit i Civil 3D sinhronizovani, mogu se svi zajedno uvesti u program Navisworks, za dalje pregledanje, koordinaciju, otkrivanje kolizija i deljenje sa klijentima, investitorima, izvođačima... 

5. Live - Virtuelna realnost

Navisworks i Autodesk render na cloud-u prave brze 360 stepeni panorama rendere. Za gledanje ovih rendera nije potrebna VR oprema, nego samo internet pretraživač. Može se otići korak dalje, i preko Autodesk cloud servisa, napraviti stereo panorama koja podrazumeva korišćenje VR opreme. 

Za još jedan korak dalje, može se koristiti Live. U Revit se može ubaciti teren iz programa AutoCAD Civil 3D preko Site Designer add-in-a i LandXML data. Iz programa Revit takav model se dalje izvozi u Live. U programu Live model se može gledati preko moda za virtuelnu realnost ili se može poslati link nekome ko želi da ga sagleda u servisu Live Viewer. 

Video 

Korisna adresa