+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Novi alati u programu Revit 2018.2

Autodesk je nedavno objavio verziju 2018.2 za program Revit koja sadrži nove alate u okviru svih struka. Ova verzija je dostupna svim aktivnim korisnicima koji uživaju pogodnosti najma Autodesk softvera ili aktivnog Maintenance plana.

Na osnovu prikupljenih ideja sa „Revit Ideas“ foruma formirani su jednostavni alati koji korisnicima Revita olakšavaju rad. 

Neki od novih alata u verziji 2018.2 donose sledeća poboljšanja:

1) Unapređen Section Box – olakšan izbor strelica kod komande „section box“.

2) Project  Browser Expend and Collaps – mogućnost da se jednim klikom prošire ili skupe svi pogledi u Project Browseru.

3) Unapređen panel za izbor šrafura – promenjen izgled.

4) Pamćenje poslednje lokacije sa koje su uvežene familije elemenata – prilikom uvoza novih familija elemenata korisnik se vraća u već korišćeni folder.

MEP:

1) Visibility/Graphic Overrides za MEP elemente – mogućnost da se MEP Fabrication elementi oboje u pogledima.

2) P&ID Modeler – Dolazi uz verziju Revit-a 2018.2, a ne kao nezavisna aplikacija.

3) Strelice pravca protoka na priključcima

Structure:

1) Nove veze za prefabrikovane elemente

2) Dodati oblici armatura za standarde Nemačke i Francuske

 

Za više detalja oko nove verzije Revita možete pogledati sledeći link