TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Prvi digitalni model konstrukcija od bambusa 

Dva Autodeskova tehnologa, Hurley i Casson, bili su na Baliju u naselju Green Village radi skeniranja dva objekta koja su veoma karakteristična za to podneblje. Skeniranje je urađeno pomoću 3D LiDAR tehnologije, dronova i drugih alata visoke tehnologije. Ovi objekti od bambusa su jako karakteristični jer se ne mogu nacrtati u nekom programu, već se prave makete po uzoru na koje se kasnije pravi objekat. Cilj ovog skeniranja bilo je dobijanje digitalnog 3D modela, kako bi Autodesk mogao da pravi modele i simulacije ovih konstrukcija, radi testiranja i poboljšanja stabilnosti.  

Korisna adresa