TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Detaljan model armirano betonskog lučnog mosta u Revit-u

Detaljan model armirano betonskog lučnog mosta u Revit-u

Koristeći Autodesk BIM rešenja, Revit, Civil 3D i Navisworks, firma Sundt je napravila detaljan model armirano betonskog lučnog mosta. 

Opis projekta:

Projekat rekonstrukcije lučnog mosta na lokaciji Forth Wort, Texas. Nov pešački most, širine 3m se sastoji od 12 lukova, dužine 50,0 m, 7,8 m visine i težine preko 300 t. Most sadrži mrežu elemenata konstrukcije i instalacija. Dodatni izazov predstavlja geometrija, odnosno zakrivljenost u više ravni koja se javlja zbog potrebe da se elementi provuku kroz konstrukciju lukova. Kompleksnost konstrukcije zahtevala je pažljivo planiranje radnih tokova kako ne bi došlo do neželjenih zastoja, ali sagledavanje 2D grafičke dokumentacije nije pružilo dovoljno jasan uvid u međusobne veze elemenata.

Rešenje je bilo modelovanje mosta u 3D sa svim elementima u Autodesk BIM softveru. Kablovi za naknadno naprezanje su modelovani u Civil 3D koristeći „subassemblies“. Ovako kreiran model je uvezen u Revit u kome su modelovani ostali elementi mosta, uključujući betonske lukove sa svakom šipkom armature, kao i elementi rasvete i instalacija, konstrukcija i podkonstrukcija mosta. Revit je korišćen za centralizaciju informacija i podataka dobijenih od podizvođača, kao i za generisanje grafičke dokumentacije za izvođenje.

Autodesk Navisworks Manage je korišćen za detekciju kolizija, kako bi se pravovremeno identifikovale i otklonile potencijalno skupe greške. Ovo je bilo od značaja zbog atipičkog rasporeda i položaja armature i kablova za naknadno naprezanje uslovljenog geometrijom mosta. Napravljen je i 4D model za vizuelnu kontrolu planirane dinamike izvođenja betonskih lukova.

Ključna prednost 3D modela je bila vizuelna komunikacija sa podizvođačima u toku faze planiranja, i zajedničkog razvijanja dinamičkog plana. Efektivna komunikacija i mogućnost da se brzo i jasno sagledaju izvođački zahtevna mesta, doprinela je preciznijem prognoziranju potrebnog vremena za pojedinačne pozicije, kao i definisanju redosleda radnih aktivnosti.

Rezultat je da odgovorni izvođač, Sundt, lukove nije izlio na licu mesta, već u fabrici, a postavio ih noću.

Više o ovome možete pročitati na ovom sajtu.