+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Autodesk FORMIT – Arhitektonsko modelovanje na tabletu ili webu

Autodesk FORMIT – Arhitektonsko modelovanje na tabletu ili webu

FormIt je Autodeskovo web rešenje namenjeno arhitektama kako bi lako i brzo mogli da skiciraju volumene, podele rešenje sa drugima, analiziraju i bolje sagledaju sam koncept. Nakon inicijalnih skica dobijeni projekat se može prebaciti u Revit kako bi se nastavilo sa izradom projekta. Program je smešten na webu u okviru Autodeskovog Cloud 360 portala, što olakšava pristup jer nije potrebna nikakva instalacija.

Program možete probati besplatno na sledećoj adresi.