+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Postavljanje BIM360 Team i C4R (Colaboration for Revit)

C4R je Autodeskov dodatak na radne procese i rad u grupi. Umesto centralnog modela na serveru u lokalu, podaci sa centralnim fajlom se smeštaju na cloud (BIM360 Team). Korisnici C4R, automatski pristupaju BIM360 Team servisu, pošto se kupovinom C4R, dobija i BIM 360 Team zbog svog cloud prostora. 

Članovima tima koji svakodnevno rade na modelu i aktivno učestvuju u projektovanju potreban je C4R (projektanti), dok je  ostalim članovima koji pregledaju i revidiraju model (konsultanti) dovoljan  BIM360 Team. 

 

Administrator BIM360 Team postavlja status projekta i putem e-maila poziva članove da pristupe projektu, da ga pregledaju ili da ga menjaju. Zatim se, u okviru Revit okruženja za rad u grupi (Worksharing), projektni fajl postavlja na BIM360 Team kao centralni fajl.

Na kraju, članovi tima koji poseduju C4R otvaraju centralni fajl i prave lokalnu kopiju.

 

Nakon toga, radni tok je identičan toku kao kada je centralni fajl na serveru u lokalu. Preuzimanje elemenata, radnih setova, kao i vraćanje i sinhronizacija sa centralnim modelom sprovodi se na isti način.

Više o ovome možete pogledati na ovoj adresi.