+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Obeležavanje armature

Crtež armature predstavlja jasan prikaz položaja armature u odgovarajućem betonskom elementu. Postoje razni stilovi prikazivanja armature, a mnogi se mogu postići korišćenjem alata dostupnih u Revitu. Može se reći da crtež armature sadrži 3 vrste elemenata: geometriju armature, oznake i kote.

Pored grafičkog podešavanja kojim se utiče na način prikazivanja geometrije, armaturni elementi sadrže podatke koji se mogu automatski prikazati pomoću oznaka (RebarTag). U kombinaciji sa funkcijom Multi-Rebar Annotation ove opcije predstavljaju koristan alat za izradu detaljnih crteža armature. Korisna adresa.