+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Test – GPU renderovanje pomoću Vray RT 3.5

Dabarti Studio je odlučio da testira koliko je teško renderovati pomoću grafičke kartice sa Vray RT u programu 3DS Max. Za test je korišćena prethodno podešena scena preuzeta sa sajta Evermotion. Inicijalni cilj je bio da se pokaže prelazak sa CPU na GPU renderovanje, što se pokazalo nepotrebnim, jer je Vray RT izvršio kompletnu promenu bez potrebe za dodatnim podešavanjima. Za test je korišćena Nvidia GTX 1070 grafička kartica sa 8Gb grafičke memorije od čega je model sa teksturama zauzeo samo 3Gb.

Detaljnije o ovome možete pogledati na sledećem linku.