+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Šta je Augmented Reality?

Pojam Augmented Reality (AR) kao i Virtual Reality (VR) se u poslednje vreme često pominje. Za razliku od VR koji koristi virtuelno okruženje da ljudima predstavi okruženje slično onome u kome se osoba može naći, AR koristi sličan princip ali unapređuje ljudske sposobnosti. Pomoću AR mogu se sagledavati problemi koji nisu realno vidljivi.

Detaljnije o Augmented Reality-ju možete pročitati na sledećem linku: http://beyonddesign.typepad.com/posts/2016/10/augmented-reality-the-next-interface-for-design-and-making.html