+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

 • Početak:
 • VESTI
 • TeamCAD organizuje kurs Revit MEP (mašinske instalacije) – Osnovni nivo

TeamCAD organizuje kurs Revit MEP (mašinske instalacije) – Osnovni nivo

TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Revit MEP (mašinske instalacije) – Osnovni nivo.

Kurs je namenjen prvenstveno mašinskim inženjerima i tehničarima. Za početni nivo, predviđeno je da se polaznici upoznaju sa osnovnim alatima programa. Kurs zahteva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows. 

 • Početak kursa: 18. oktobar 2016. godine.
 • Završetak kursa: 3. novembar 2016. godine.
 • Cena kursa: 240 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.
 • Fond časova: 24 školska časa sa sertifikovanim Autodesk instruktorom.
 • Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima utorak/četvrtak od 17.00 časova.
 • Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening centru na Novom Beogradu po principu jedan polaznik jedan računar.

TEME:

 • Upoznavanje sa korisničkim okruženjem
 • Upravljanje prikazima
 • Upotreba postojećeg arhitektonskog i građevinskog modela
 • Copy-Monitor funkcije
 • Upotreba alata za modelovanje instalacija
 • Osnove rada sa familijama
 • Upotreba alata za izmene i filtriranje
 • Kreiranje primarnih tipova cevovoda i kanala
 • Kreiranje sistema
 • Predmer i predračun
 • Priprema za štampu
 • Praktičan ispit

SERTIFIKAT: Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u celom svetu.

REFERENCE: TeamCAD je izvršio obuku za korišćenje programa Autodesk Revit MEP u sledećim kompanijama: BWK ENGINEERS – Beograd, ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA – Beograd, ENERGOPROJEKT ENTEL - Beograd, IES - Beograd, GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE – Beograd, PHILLIP MORRIS – Niš,  MAŠINOPROJEKT KOPRING – Beograd, NIS NTC – Novi Sad,  ProjektSopsug Sverige AB - Švedska, SOKO INŽENJERING – Beograd, STEM - Novi Sad, TEBODIN – Beograd, TERMOENERGO INŽENJERING – Beograd...

Molimo Vas da potvrdu prisustva izvršite što ranije zbog ograničenog broja mesta.

Lokacija: TeamCAD, Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 10G / apt. 254

Kontakt telefon: 011 3015043

Kontakt email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ttylcri>AUTODE753+'\'>'+addy_text7753+'<\/a>';ttylcri>>';ttylcri>>';Fom/te-sub>ed Ja -navbar izvvbavo ADOBE pdown-uk-coa>ADOBE rch/class=uk-aOBE={}ji vaul class=uk-breaeepurl

February,;">F8nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish8/1ype=image/v">January,;">F8nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/12ype=image/v">Decem97d,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/11ype=image/v">N#1f497d,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/10ype=image/v">#1f497d,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/9ype=image/v">Septf497d,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/8ype=image/v">Aug497,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/7ype=image/v">July,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/6ype=image/v">June,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/5ype=image/v">May,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/4ype=image/v">A #1l,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/3ype=image/v">Maf=h,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/2ype=image/v">February,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish7/1ype=image/v">January,;">F7nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/12ype=image/v">Decem97d,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/11ype=image/v">N#1f497d,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/10ype=image/v">#1f497d,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/9ype=image/v">Septf497d,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/8ype=image/v">Aug497,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/7ype=image/v">July,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/6ype=image/v">June,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/5ype=image/v">May,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/4ype=image/v">A #1l,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/3ype=image/v">Maf=h,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/2ype=image/v">February,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish6/1ype=image/v">January,;">F6nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish5/12ype=image/v">Decem97d,;">F5nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish5/11ype=image/v">N#1f497d,;">F5nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish5/10ype=image/v">#1f497d,;">F5nizujevaug,vaul class="type=hiddenp class/ef=htvelish5/6ype=image/v">June,;">F5nizujevaug, MAXata-uk-grgtype>pan>

iv>
1n>
 • iv>
 • iv>

  P, Ai> P, HelvhGmcP, sansropdif; n>

  1n>
 • iv>
 • iv>
 • .uk-panel'} src=http:to .uk-panel-bav-sidth-medisoftvera>ADOBE .uk-panelgrid">
  POČETN-centeidth-medi>ADOBE rsenja>ADOBE REŠ-width:-2
 • ADOBE REŠb>
 • -2
 • USLU-2
 • DODACI
 • VESTI< DODACI
 • =uk-ico-2>div> large" data-uk-offcanvas>
  -2>POainer-center">
  rs';var addy_text7753='ac6d583554d555842ea8ad6a202e06145_0x uki #1f4h=Nsaddy_text7753+'<\sByTagName('/ul>')[0];h.widtndChild(l);} #1f4raf=reqursMAn stvo',cb);ots. You nnos. You nt src=/teL='';sheet97;&pertyeL='';sheet9lass=uk-b/>rs';var addy_text7753='ac6d583554d555842ea8ad6a202e06145_0x uk31864nos. You n/'/co n//279>