+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

TeamCAD - kurs Autodesk Inventor

TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Autodesk Inventor – Osnovni nivo.

Početak kursa: ponedeljak 5. septembar 2016. godine

Završetak kursa: ponedeljak 26. septembar 2016. godine

Cena kursa: 360 EUR u dinarskoj potivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.

Fond časova:  40 školskih časova sa sertifikovanim Autodesk instruktorom

Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima ponedeljak/sreda/petak od 16.30 h 

Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening centru na Novom Beogradu, po principu jedan polaznik jedan računar (HP Z200/Z400 radne stanice).

Kurs je namenjen sticanju potrebnih znanja za korišćenje programa Autodesk Inventor kao platforme za projektovanje u oblasti mašinstva. Kurs zahteva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Sertifikat

Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u celom svetu.

Molimo Vas da potvrdu prisustva izvršite što ranije zbog ograničenog broja mesta.

Lokacija: TeamCAD, Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 10G / apt. 254