+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Veze čeličnih elemenata i spoj programa Revit 2017 sa programom Advance Steel 2017

Veze čeličnih elemenata i spoj programa Revit 2017 sa programom Advance Steel 2017

Veliki skok unapred u modelovanju čeličnih konstrukcija! Novi alati za parametarske veze čeličnih konstrukcija zajedno sa bidirekcionom vezom Revit 2017-Advance Steel 2017 čine ovu kombinaciju korisnom.

Neke od novih mogućnosti možete videti na sledećoj adresi.