TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Kakva je budućnost pametnih gradova?

Mnoge razvijene zemlje širom sveta nastoje da uspostave svoju koncepciju pametnih gradova iako još uvek ne postoji jasna, univerzalna definicija.

 Prema rečima saveta pametnih gradova, pametan grad je „onaj koji ima digitalnu tehnologiju ugrađenu u sve gradske funkcije". Prema Frost & Sullivan postoje osam elemenata (svaka sa rečju „pametne“ ispred nje) koje čine pametan grad: upravljanje, izgradnja, zdravstvo, mobilnost, infrastruktura, tehnologija, energija i građani.  Korisna adresa.