+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Vault - Sharepoint kompatibilnost

Izlaskom verzije Autodesk Vault 2017 postavlja se pitanje veze između Sharepoint portala i samog Vault klijenta. Ne postoji namenski napravljena integracija podatka između ova dva softvera za najnoviju verziju Vault 2017, već se koristi veza prethodnog 2016 rešenja.

Za više informacija o vezi između Vaulta i Sharepointa pogledajte ovaj link.