+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Monitoring koralnih grebena sa Reality Computing programom

Monitoring koralnih grebena sa Reality Computing programom

The Hydrous, neprofitna organizacija koja se bavi istraživanjem koralnih grebena, koristi Autodeskov fotogrametrijski program za Reality Computing za snimanje okeanskog tla i pretvaranje istog u 3D modele. To znatno ubrzava i olakšava proces istraživanja koralnih grebena, čiji se rast i promene mogu znatno lakše pratiti. Korisna adresa.