+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

Projekat Monolit

Monolit je projekat u fazi razvoja baziran na voksel modelovanju za 3D štampu sa različitim materijalima. Šta je voksel? O vokselu se može razmišljati kao o trodimenzionalnom pikselu. Slično, kao piksel koji nosi informacije o atributima jednog elementa (boje) u okviru šireg sastava (slike), voksel može nositi informacije o atributima fizičke lokacije u okviru 3D volumena. Ovi atributi mogu sadržati informacije o svojstvima materijala, gustini, boji... Korisna adresa.