TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Autodesk Tinkerplay

Autodesk Tinkerplay je besplatna aplikacija za računare i mobilne uređaje koja omogućava dizajniranje i podešavanje raznih likova (igračaka) koji se kasnije mogu odštampati na 3D štampaču. Ova aplikacija je zabavna i jednostavna za korišćenje. Moguće je izabrati širok spektar delova koji se na jednostavan način spajaju u jednu celinu, nakon čega im se dodaje boja i tekstura. Korisna adresa.