+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:
  • VESTI
  • Electra 2016 – program za projektovanje nadzemnih vodova

Electra 2016 – program za projektovanje nadzemnih vodova

Electra je CAD rešenje preduzeća CGS plus iz Ljubljane, Slovenija namenjen profesionalnom projektovanju niskonaponskih nadzemnih vodova. Electra obezbeđuje sofisticiran dizajn uz pomoć alata za analize, optimizujući kompletan projekat niskonaponske električne distributivne mreže. Takođe, podržava produkciju detaljne i sveobuhvatne dokumentacije projekta. 

TeamCAD je ovlašćeni prodavac kompanije CGS Plus za područje Srbije za program Electra i BIM rešenja u visokogradnji.

Karakteristike programa Electra 2015

 

3D model terena

Electra podržava različite digitalne modele terena: sa geodetskih instrumenata, modele dobijene Lidar tehnologijom, fotogrametrijom i druge formate podataka. Electra takođe sadrži i sopstveni alat za generisanje 3D modela površi kod izrade planova i profila. 

Industrijski standardi i proračuni

Electra sadrži biblioteke kablovske opreme i parametre opterećenja koju korisnik može prilagoditi sopstvenim potrebama.  Alat za proračun i analize lančanice sa proračunom ugiba voda omogućava korisnicima projektovanje, izmene  i optimizaciju mreže vodova.  Electra je usaglašena sa EN 50423-3-21 i EN 50423-1 standardima.

Proračun ugiba voda i parametri opterećenja

Predefinisani parametri opterećenja  i ugiba vodova omogućavaju korisnicima brzo napredovanje u dizajnu. Uređivanjem i  prilagođavanjem ponuđenih opcija, klijentu se omogućava pouzdan dizajn mreže vodova, usklađen sa specifičnim karakteristikama određene države. 

Interoperabilnost infrastrukture

Uz pomoć alata za analize, projektantima se obezbeđuju potrebne informacije postojeće infrastrukture koja je u vezi sa novim projektom.  Drugi podaci od interesa koji su u interakciji sa mrežom vodova mogu se preuzimati sa već gotovih crteža u profil.  Integrisani alati programa Electra takođe mogu obezbediti informacije o pratećim objektima duž vodova, kao i druge potrebne informacije. 

Izveštaji o projektu i prateća dokumentacija

Program Electra podržava izveštaje o rasponu, ugibu i naponu vodova, kao i detaljan plan i raspored profila sa svim potrebnim informacijama , oznakama i potrebnim pratećim sadržajem. 

Analize i prikaz ključnih podataka

Electra omogućava analizu bezbedne udaljenosti vodova od terena, kao i prikaz različitih proračuna ugiba provodnika usled raličitih temperaturnih uslova i zateznih sila. Takođe, Electra obezbeđuje i vizuelni prikaz bezbednog rastojanja između vodova. 

Podrška GIS podacima

Electra podržava integraciju sa programom Autodesk MAP 3D obezbeđujući punu funkcionalnost u cilju upravljanja postojećim i novim infrastrukturnim prostornim podacima. Podržan je izvoz podataka novih vodova u shp, ASCII ili u odgovarajući format baze podataka.

Crtanje

Electra sadrži neophodne funkcije koji omogućavaju generisanje podataka iz projekta u mnogobrojne fajl formate ali i zahtevane forme za štampu. 

Integracija sa ostalim CGS plus rešenjima iz oblasti infrastrukture (Ferrovia, Aquaterra, Plateia)

Electra je sastavni deo rešenja za infrastrukturu preduzeća CGS gde su efikasno povezani drumski, železnički i rečni dizajn adekvatnim alatima za analize ukrštanja i konflikta. 

 Preuzmite brošuru na engleskom jeziku.