TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Vesti

TeamCAD na Autodesk konferenciji OTx u Kopenhagenu

Tradicionalna Autodesk konferencija One Team Extension (OTx) za Autodesk partnere sa područja Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) održana je ove godine u Kopenhagenu od 18. do 20. aprila. Konferenciji je prisustvovalo oko dve hiljade učesnika a među njima sedmoro predstavnika naše kompanije. 

Kao i svake godine, glavna tema konferencije bili su najnoviji trendovi razvoja i usavršavanja Autodesk programskih alata iz raznih oblasti – arhitekture, građevinarstva i mašinstva. 

Tokom tri dana trajanja konferencije, inženjeri TeamCAD-a su imali priliku da prisustvuju interesentnim predavanjima na kojima se moglo dosta čuti o već ostvarenim i planiranim unapređenjima raznih programa – Vault, Inventor, Revit, Forge, BIM 360...

Mnogo pažnje bilo je posvećeno usavršavanju i olakšavanju toka rada i timskog rada. Autodesk radi na razvijanju programskih rešenja koji umnogome olakšavaju rad. Sve više je zastupljen trend korišćenja cloud-a. Aplikacije na cloud-u ne instaliraju se na računar, već se uglavnom pokreću sa bilo kog mobilnog (ili desktop) uređaja čineći njihovo korišćenje dostupnim sa bilo kog mesta koje ima internet pristup. Cloud programi olakšavaju menadžerima reviziju projekata jer ih ne moraju instalirati, a mogu im pristupiti sa bilo kog mesta. 

Akcenat  konferencije bio je na cloud-u i saradnji (povezivanju) – što programa, što stručnjaka. Imali smo priliku da vidimo koliko se radi na povezivanju programa koje donosi jednostavniji tok rada. Povezivanje programa dovodi i do povezivanja stručnjaka iz različitih oblasti, koji mogu da nastave da rade u programima kao i do sada, ali i da se u nekom trenutku povežu sa kolegama koji rade u drugim programima. 

Bilo nam je veliko zadovoljstvo da prisustvujemo godišnjoj konferenciji, da razmenimo iskustva sa kolegama iz Evrope, regiona i šire. Nastojaćemo da držimo korak sa razvojem tehnologije, da primenjujemo stečena znanja i iskustva kao i da ih prenesemo našim klijentima. 

 

TeamCAD organizuje kurs Revit Structure – Napredni nivo

 

TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Revit Structure – Napredni nivo u svom trening centru u Beogradu. 

Početak kursa: ponedeljak 14. maj 2018. godine
Završetak kursa: petak 25. maj 2018. godine 
Cena kursa: 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.
Fond časova: 24 školska časa sa sertifikovanim Autodesk instruktorom
Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima ponedeljak / sreda / petak od 17:00 do 20:30 h.

Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening centru na Novom Beogradu. 

Sertifikat: Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u celom svetu.

Molimo Vas da potvrdite prisustvo na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

TeamCAD zadržava pravo da otkaže kurs ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih polaznika.


Lokacija: TeamCAD, Novi Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 10V / II sprat / apt. 224
11070 Novi Beograd

 

TEAMCAD ODRŽAO BESPLATNU RADIONICU ZA PROGRAM AUTODESK INVENTOR U KOMPANIJI UNIPROMET D.O.O.

Besplatna radionica za program Autodesk Inventor realizovana je početkom aprila 2018. godine u prostorijama kompanije Unipromet d.o.o. u Čačku.

Polaznici radionice su uz pomoć Miodraga Antića, Autodesk inženjera tehniče podrške, imali priliku da se upoznaju sa novim alatima za projektovanje kao i da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa problemima sa kojima se susreću u praksi. 

Zahvaljujemo se učesnicima radionice na aktivnom učešću i saradnji. 

TeamCAD nastavlja sa organizacijom zanimljivih i korisnih radionica kao i Autodesk kurseva u narednom periodu.

Izašao je novi Revit 2019

Autodesk je počeo sa objavama novih verzija svih programa, poslednji u nizu je Revit 2019. Nova verzija Revita donosi mnoga poboljšanja iz različitih oblasti. Od najtraženijih funkcija implementirane su sledeće opcije:

 • Tabovi za prikaze – moguće je organizovati otvorene prikaze uz pomoć tabova. Ova opcija olakšava pregled otvorenih prikaza, a pritiskom na X dugme moguće je ugasiti željene prikaze.
 • Prikazi se mogu postaviti izvan Revit aplikacije – jedna od komandi na koju se najviše čekalo. Omogućava olakšan rad sa radnim stanicama koje koriste više monitora. Sada je moguće određene prikaze otvoriti paralelno sa Revit aplikacijom.
 • Prikaz nivoa u 3D okruženju – od verzije 2019 moguće je prikazati nivoe u 3D okruženju, kako korisnik ne bi morao da se vraća na 2D prikaze radi njihove korekcije.
 • Dodata perspektiva u 3D prikaze – Do verzije 2019 Revit je zahtevao postavljanje kamere kako bi se aktivirala perspektiva, u poslednjoj verziji ovog programa moguće je menjati način prikaza iz aksonometrijskog u perspektivni bez promene okruženja.
 • Dvostruke šrafure – mogućnost primene dve različite šrafure na istom elementu koje pružaju veći izbor za grafičku prezentaciju 2D crteža.
 • Uslov „Or“ je dodat filterima prikaza – dodatak uslova „ili“ u kombinaciji sa postojećim uslovom „i“ (eng. AND) omogućava stvaranje složenijih filtera prikaza.
 • Proširena je postojeća baza tipskih veza koje se mogu definisati parametrima kroz dialog box i dodata mogućnost definisanja korisničkih veza.
 • Dodata je mogućnost modelovanja čvornih limova, spojnih sredstava (zavrtnjeva, ankera, varova) kao i mogućnost ukrajanja elemenata koristeći odgovarajuće karakteristike (Features).
 • Dodata je mogućnosti modelovanja savijenih armaturnih šipki , na osnovu oblika elementa u koji se armatura postavlja.
 • Oznaka za pravac cevi ili kanala – simbolom se prikazuje pravac vertikalne promene visine.
 • Podela hidrauličnih instalacija – Složene mreže hidrauličnih instalacija je moguće podeliti na primarne, sekundarne i tercijarne grupe.
 • Pumpe u paralelnom radu – definisanje i podešavanje parametara pumpi u paralelnom radu, pri proračunima sistema.
 • Manja poboljšanja MEP Fabrication objekata – uvedena su manja podešavanja vezana za MEP Fabrication modele, vezano za povezivanje konektora, automatizaciju povezivanja, izvoz elemenata, promene veličine...

Za više informacija o novim funkcijama u Revitu 2019 možete pogledati video materijal na sledećem linku. 

TeamCAD organizuje kurs Autodesk Maya u Beogradu

TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Autodesk Maya u Beogradu. 

 • Početak kursa:    utorak 17. april 2018. godine
 • Završetak kursa: utorak 8. maj 2018. godine 
 • Cena kursa:        250 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.
 • Popust: popust od 20% se odnosi na rane prijave izvršene do 12. aprila 2018. godine do 16:00 h
 • Fond časova:      24 školska časa sa sertifikovanim Autodesk instruktorom
 • Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima utorak / petak od 10:00 do 13ROGRAM AUTODESK

u span> tdtaitdd

tdtaitdd

tdtaitdd

tdtaitdd

Fond span> tdtai/tntaitntaitdd

 • I ROGRAM AUan> tdtaitdd
 • tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtai/tntaitntaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtai/tntaitntaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtai/tntaitntaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtai/tntaitntaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtai/tntaitntaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtaitdd

  tdtai/tntaitntaitdd

   tdtaitdd

  Fond časp> tdtaitdd

  tdtai/tntai/

  "/>

  Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening title> nentru na Novom B adreradnji. 

  Sertifikat: Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u celom svetu.

  Molimo Vas da potvrdite prisustvo na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>'+'rs';document.getElementById71252ak35531').innerHTML='';var prefix='ma'+'il'+'to';var path='hr'+'ef'+'=';v71252xt35531='autodesk'+'�x�'@'+'teamcad'+'.'+'rs';var ad71252xt35531='autodesk'+'@'+'teamcad'+'.'+'rs';document.getElementById71252ak35531').innerHTML+=''+ad71252'&35531+'<\/a>';

  Lokacija: TeamCAD, Novi Beograd
  Bulevar Mihaila Pupina 10V / II sprat / apt. 224
  11070 Novi Beograd

   

 • radu. 

 • Izašao ji kurs Autodesktet9eogradu

  Preastimtalaccimog. Nova vdobija Auti timskih rerogram za upravljanje tehničkom dokumensisspan>Od zenjali složao nn izdvajavaljI7oQ">sčasp> komneophoije i kurs Autodes. M 201oraomenatae powebstvewsekatldda s jećenje dh lo kogsavipevit ap sisspan>Utokviruriltera k Vault moguhai defiivaataeba napata, ph veza krogrPDFske, im se puverz prostvuju projmo nsanja uče tabomergen karg kao kom dokummoraočumoguavalNoviera tn vVremnske, ednom, os sa merad> u drasp> Lerogčumodešaa – e),metrimunarena je poun novim u Pack ria Goaćanproj enjati ljanje tkao kom dokummoraooj201odonosi jed sedmoeba l se ojidThia clpr.eatuspanp>Izadjeo tronkobjaaenijih fuktja . AND) omoguinh: automatiza – e ritaka atodesk, kako ksiu3okvirurdonoa ntopml>komilimoljjt dću i eonitorpektslujaliua prtodesk, kako k dćuka vezaada se ufijeoo nsopml>koritisoguće o narma za u, jer ih a prdgućt prikau im rtodesksekannuačunarmenataerena je poio je ntimskih reroguinh: automatiza – e.rtodeskad> u dens Smoljjoguau i eliti im x;">Caučesnio je ntl6px;">fiivčumogrita, pnn ia je. Rnje i rza – e ritaka ault je rai kurs Autodeskaooj201obe podonosimernn ilnogvsimernnatuspanp>rasp> Toknana ntles/ korguhlnoea Pma zct Ad> u d u d u dkomiti s Vault mrita,e pozazujuktja .guće oauhlnoa Revitasisspan>Od tet9g– Do ,koje lt moguranigu posisanja koriadu – deguhlnoe (Cure naRole)icaen naa ceiadu – dposopšja iazujupozazujuiti im xatuspanp>rasp> Korisna adr=2span>

   

  <>1istema. <"a href?ih rt=9"it-2019 ">2eogr <"a href?ih rt=18"it-2019 ">3eogr <"a href?ih rt=27"it-2019 ">4eogr <"a href?ih rt=9"it-2019Ntylent/div>

  <"a href?ih rt=27"it-2019Endent/div>

  <"/n-eminint/n-ntint/archives/vest2?Itemid=142">February,4 Aprildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/vest1?Itemid=142">January,4 Aprildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veult/?Itemid=142">December,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veult1?Itemid=142">truember,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veult0?Itemid=142">October,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul9?Itemid=142">September,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul8?Itemid=142">August,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul7?Itemid=142">July,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul6?Itemid=142">Jueg, Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul5?Itemid=142">tod, Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul4?Itemid=142">Aitil, Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul3?Itemid=142">torch, Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul2?Itemid=142">February,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/veul1?Itemid=142">January,4 Ap7ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6lt/?Itemid=142">December,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6lt1?Itemid=142">truember,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6lt0?Itemid=142">October,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l9?Itemid=142">September,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l8?Itemid=142">August,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l7?Itemid=142">July,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l6?Itemid=142">Jueg, Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l5?Itemid=142">tod, Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l4?Itemid=142">Aitil, Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l3?Itemid=142">torch, Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l2?Itemid=142">February,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve6l1?Itemid=142">January,4 Ap6ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve5lt/?Itemid=142">December,4 Ap5ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve5lt1?Itemid=142">truember,4 Ap5ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve5lt0?Itemid=142">October,4 Ap5ildr=2span> <"/n-eminint/n-ntint/archives/ve5l6?Itemid=142">Jueg, Ap5ildr=2span>rticle>

  ticle>
  Bu.Mihaila Pup/224, 16px;">11070 Novi scradoguspan style="font-e: 12it-2019 Ktylakt stlesty venihpoza c "tle> <>Thito:office@://www.teaenter;">ThiAD_logo.pngpalt="" 5ght=2gr/ul>

  >
  <> Olir-u-koildr=2spa> omilktylaktildr=2spa> Istooljntildr=2spa> Za im ućaildr=2spa> Naovi eildr=2spa> Pas daomilISOodeskov seroildr=2spa> Aboutenjeri ildr=2spa> LINKOiVIAdr=2spa>
  <#ent/div>

  > AUTODESK KOLEKCIJE=2gr/ AUTODESK REŠENJA=2gr/
  < u Tweb-r/a/iitle> rasp>l-panel->AUTODESK KOLEKCIJE=2gr/< u Tweb-r/a/5-0dpa>ske-lea"nce>Lea"nceodrzedumogun>AUTODESK KOLEKCIJE=2varOQ">ojija/liitle>d.wbdfree-tefams csti(eng. i-t30su N->AUTODESK 0>LINKOiVIAdr=2spa>=2gr/
  cstingcst>S=5 dNEST>AUTODESK KOLEKCIJE=2gr/cstingS=5 dMRP>AUTODESK 0>LINKOiVIAdr=2spa>=2gr/
  TERtylDVANCE STEEL, ROBOT, NAVISWORKS, CIVIL3Dtyl/rooCA,tet9tUAXticle5ildr=2TODESK KOLEKCIJE=2varOigniitle> rasp>R/tear=2TODESK KOLEKCIJE=2varOigniitle> Oznakt je pidv KOLEKCIJE=2varOigniitle> Robott je pidv KOLEKCIJE=2varOigniitle> >N BIM 360>AUTODESK 0>LINKOiVIAdr=2spa>=2gr/