Revit se pridružuje spisku Autodesk programa koji već imaju svoju 2021 verziju. Dostupna su mnogobrojna poboljšanja i novine, vezane za samu platformu, module i saradnju sa drugim programima.

Neke od najznačajnijih promena/novina u verziji Revit 2021 su:

 • Poboljšano linkovanje slika i PDF dokumenata
 • Poboljšana navigacija do dokumenata na BIM 360 platformi kroz Revit početni ekran
 • Mogućnost prilagođavanja korisničkog okruženja
 • Bojenje redova u tabelama
 • Nova disciplina za infrastrukturu i kategorije mostova
 • Novi Dynamo nodovi
 • Nove mogućnosti uključivanja/isključivanja filtera
 • Rotacija oznaka
 • Generativni dizajn
 • Poboljšan i ubrzan prikaz „realistic view“
 • Nagnuti zidovi pod nekim uglom
 • Poboljšana kompatibilnost Revit linkova u Inventoru
 • Armatura (3D oblik, spojnice armaturnih šipki, 3D prikaz šipki armaturnih mreža, podešavanje dužine kuke za pojedinačnu šipku
 • Integrisana automatizacija za prefabrikovane elemente
 • Integrisana automatizacija čeličnih spojeva kroz Dynamo
 • Integrisano sagledavanje rezultata iz statičkog proračuna
 • Unapređeni alati za čelične elemenate (unos, izmena, označavanje)
 • Mogućnost označavanja strujnih krugova
 • Unapređena je MEP kolaboracija
 • P&ID Modeler je sada dostupan i na BIM 360 Docs
 • Dodate su nove jedinice u cevnim instalacijama (Kubni fiti na čas, Kubni fiti po minutu i Litri na čas)

Ukoliko želite da saznate više o opštim i novinama vezanim za Revit alate za arhitekturu, prijavite se za TeamCAD besplatan webinar: Revit Architecture 2021 – Šta je novo, koji će se održati u utorak, 14. aprila 2020. godine u 13 časova. Pročitajte više na ovom linku. Prijavite se na ovom linku.

Korisna adresa


Tekst pripremili:
Anđelija Sandić, mast. inž. arh., Autodesk AEC Application Engineer, Revit Certified Professional, Autodesk Certified Instructor;
Vuk Vukanić, dipl.inž.građ, Senior Autodesk AEC Application Engineer, Autodesk Certified Instructor;
Nenad Kovačević, mast. inž. maš.U proteklih nekoliko nedelja, TeamCAD odgovara na novonastalu situaciju zbog brzog globalnog širenja virusa COVID-19, organizacijom besplatnih TeamCAD webinara i kurseva.

Webinar Autodesk Revit Architecture

U narednom periodu, organizovaćemo nekoliko webinara, a jedan od njih je:

Revit Architecture 2021 – Šta je novo

Termin održavanja: utorak, 14. april 2020. godine u 13 časova
Planirano trajanje: 60min
Potrebno predznanje: nije neophodno poznavanje rada u Revitu

Predavač: Anđelija Sandić, mast. inž. arh., Autodesk AEC Application Engineer, Silver Autodesk Certified Instructor, Certified Revit Professional

Već tradicionalno sa nestrpljenjem očekujemo izlazak novih verzija Autodesk programa. U okviru ovog webinara prikazaćemo promene i novine koje će nam olakšati i ubrzati rad u najnovijoj verziji programa Revit 2021, sa posebnim osvrtom na arhitektonske alate.

Učešće na webinaru je besplatno, a broj mesta ograničen.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da se prijavite putem ovog linka

 

<<<PRIJAVITE SE OVDE>>>


Poštovani posetioci sajta TeamCAD,

nastavljamo sa obradom interesantnih tema vezanih za BIM projektni proces. Kao što sam najavio u svom prethodnom tekstu „Šta je BEP i šta treba da sadrži“, u ovom tekstu ću obrađivati temu o LOD (eng. Level Of Detail) tj. o nivou detaljnosti elemenata u BIM modelu.

Šta je LOD (eng. Level of Detail) – Nivo detaljnosti BIM elemenata

Nivo detaljnosti BIM elemenata ili LOD (eng. Level of Detail) je poglavlje BEP-a (eng. BIM Execution Plan). U BIM terminologiji predstavlja precizan opis svih tipičnih elemenata u BIM modelu, kako u smislu grafičke detaljnosti BIM elemenata, tako i u smislu tipa količine podataka koje BIM element u sebi treba da sadrži. Nivo detaljnosti BIM elemenata je najčešće u direktnoj vezi sa radom i isporukom podataka u određenim fazama projekta, pa se tako slobodno može zaključiti da nivo detaljnosti BIM elemenata definiše grafički izgled BIM elemenata i tip i količinu podataka dodeljenih BIM elementima u toku i na kraju svake faze projekta.

Sve gore navedeno nas navodi na logičan zaključak da se nivoi detaljnosti BIM elemenata menjaju u svakoj projektnoj fazi tokom životnog ciklusa projekta. Treba biti veoma pažljiv u zahtevanom nivou detaljnosti BIM elemenata tokom svake projektne faze, prvenstveno iz razloga koordinisane razmene BIM podataka tokom BIM projektnog procesa, a zatim i iz finansijskih razloga, jer svi učesnici u projektnom procesu treba da budu svesni činjenice da, što je viši zahtev u smislu nivoa detaljnosti BIM elemenata u nekoj fazi projekta, to će i rad, a samim tim i cena generisanja BIM geometrije i podataka u BIM modelu discipline biti veća.

Nakon što smo definisali šta tačno znači nivo detaljnosti BIM elemenata ili LOD (eng.) i načelno objasnili odnos između nivoa detaljnosti BIM elemenata i faza projekta, nameću se logična pitanja:

 • Ko definiše nivo detaljnosti BIM elemenata?
 • Kako definisati nivo detaljnosti BIM elemenata u zavisnosti od projektnih faza?
 • Da li se moraju poklapati grafički nivo detaljnosti BIM elemenata i nivo detaljnosti podataka?
 • Na koji način vršiti verifikaciju implementacije nivoa detaljnosti BIM elemenata?
 • Da li je poglavlje o nivou detaljnosti BIM elemenata dovoljno da obezbedi efikasnu koordinaciju BIM modela i razmenu podataka svih učesnika u BIM projektnom procesu?

Šta je LOD

U nastavku teksta, daću Vam detaljan odgovor i objašnjenje na svako postavljeno pitanje.

Ko definiše nivo detaljnosti BIM elemenata?

Ako imamo u vidu da se interesi projektanta, izvođača radova i investitora ne poklapaju u potpunosti tokom BIM projektnog procesa, mišljenja sam da nije moguće dati jednostavan odgovor na pitanje koja strana u projektnom procesu treba tačno da definiše nivo detaljnosti BIM elemenata.

Kao prvo, treba takođe imati u vidu da poglavlje BEP-a, koje se bavi nivoom detaljnosti BIM elemenata, najčešće definiše grafički izgled BIM elemenata i podatke koji su dodeljeni tim elementima u BIM modelima disciplina. Posredno, poglavlje o nivou detaljnosti BIM elemenata utiče i na multidisciplinarni BIM radni tok i razmenu podataka u multidisciplinarnom BIM okruženju na način što, pred projektante disciplina stavlja jasne zahteve o nivou detaljnosti BIM elemenata, kako u grafičkom smislu, tako i u smislu podataka koje je BIM model discipline potrebno da sadrži. Sve ovo daje okvire projektantima disciplina za efikasnu razmenu informacija iz BIM modela disciplina, pa je stoga veoma korisno da se pred projektante disciplina postave nivoi detaljnosti BIM elemenata, koji bi im omogućili što je moguće efikasniju razmenu podataka u okviru BIM projektnog procesa tokom određene faze projekta.

Imajući u vidu sve gore navedeno u delu teksta o tome ko definiše nivo detaljnosti BIM elemenata, mišljenja sam da je najlogičnije da je investitor učesnik u projektu u čijem je interesu da upravlja zahtevima nivoa detaljnosti BIM elemenata za svaku od disciplinu u BIM projektnom procesu. Razlozi za to su mnogobrojni, a ja ću nabrojati samo najvažnije:

 • bolja kontrola nad procesom generisanja grafičke dokumentacije i podataka u BIM modelima disciplina u svakoj fazi projekta;
 • optimizovan prelazak u narednu fazu projekta u BIM projektnom procesu;
 • lakše uspostavljanje automatizacije BIM projektnog procesa, što za rezultat ima apsolutnu tačnost generisanih podataka i efikasniju razmenu podataka između različitih disciplina u BIM projektnom procesu; više o tome u tekstu „Automatizacija BIM projektnog procesa“
 • smanjenje troškova projektovanja kroz automatizaciju BIM projektnog procesa;
 • kontrolom i upravljanjem zahtevima nivoa detaljnosti BIM elemenata, investitor znatno jeftinije dolazi do BIM modela izvedenog objekta, koji mu može poslužiti kao jako dobra osnova za izradu FM modela i modela digitalnog blizanca; Više o tome u tekstu „Šta su digitalni blizanci?“

Šta je LOD

Nakon nabrojanih razloga zbog kojih bi investitor trebalo da upravlja zahtevima nivoa detaljnosti BIM elemenata, značajno je još napomenuti da je za investitora veoma jednostavno ostvarivanje gore navedenih ciljeva angažovanjem BIM Menadžera ili BIM Konsultanta, koji bi svojim znanjem i iskustvom investitoru mogao doneti značajne finansijske uštede kroz optimizaciju zahteva nivoa detaljnosti BIM elemenata u svim fazama projekta u cilju uspostavljanja što efikasnijeg BIM projektnog procesa.

Kako definisati nivo detaljnosti BIM elemenata u zavisnosti od projektnih faza?

Na svu sreću, odgovor na ovo pitanje nije tako komplikovan. Naime, BIM projektni proces prati zahteve svake faze projekta, tako da je direktna veza između nivoa detaljnosti BIM elemenata i svake faze projekta više nego očigledna, sa ponekim izuzetkom.

Pokušaću na veoma jednostavan način da objasnim zahteve svakog nivoa detaljnosti BIM elemenata tokom projektnih faza kroz veoma jednostavan primer – evolucije nivoa detaljnosti vrata kroz različite faze projekta.

LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, LOD 400, LOD 500

Nakon što smo na veoma pojednostavljen način napravili pregled zahteva nivoa detaljnosti BIM elemenata prema fazama projekta, mislim da bi bilo korisno napraviti i pregled opisa svakog nivoa detaljnosti BIM elemenata – LOD level (eng):

 • LOD 100:
  • grafički zahtevi – najosnovnija 3D geometrija;
  • parametri – najosnovnija geometrija bez podataka o materijalima;
 • LOD 200:
  • grafički zahtevi – 3D geometrija;
  • parametri – osnovni podaci o materijalima elemenata;
 • LOD 300/350:
  • grafički zahtevi – 3D geometrija sa detaljima dovoljnim za izradu tenderske dokumentacije;
  • parametri – podaci o materijalima elemenata dovoljnim za izradu tenderske dokumentacije;
 • LOD 400:
  • grafički zahtevi – detaljna 3D geometrija sa detaljima dovoljnim za izradu projekta za izvođenje;
  • parametri – podaci o materijalima elemenata dovoljnim za izradu projekta za izvođenje;
 • LOD 500:
  • grafički zahtevi – detaljna 3D geometrija sa detaljima dovoljnim za izradu projekta izvedenog objekta, FM modela i digitalnog blizanca;
  • parametri – podaci o materijalima elemenata dovoljnim za izradu projekta izvedenog objekta, FM modela i digitalnog blizanca;

Da li se moraju poklapati grafički nivo detaljnosti BIM elementa i nivo detaljnosti podataka?

Odgovor na ovo pitanje može da glasi uslovno da. Naime, često sam se i sam u praksi susretao sa različitim zahtevima u smislu nivoa detaljnosti BIM elemenata (eng. LOD) koji nisu bili strogo u skladu sa tipičnim zahtevima faze projekta tj. u skladu sa kratkim pregledom datim u prethodnom poglavlju teksta – u poređenju nivoa detaljnosti BIM elemenata od LOD 100 do LOD 500.

Da bih Vam zagolicao maštu, navešću jedan tipičan primer koji u potpunosti odstupa od tabelarnog prikaza LOD 500 nivoa detaljnosti BIM elemenata tokom različitih faza projekta. Uzmimo za primer geometriju lifta i podatke o liftu. U FM modelu i modelu digitalnog blizanca postojeće zgrade, primera radi, lift se može predstaviti u geometrijskom smislu kao običan kvadar, dok se u smislu parametara i podataka mora prikazati znatno detaljnije. Podaci o liftu u FM modelu i modelu digitalnog blizanca moraju davati informacije o tome ko je proizvođač lifta, od kog materijala je izrađen lift u BIM modelu, kada je bio prethodni servis lifta, kada je naredni servis lifta, koliko ljudi može stati u lift, podaci o sajlama i ostalim detaljima vezanim za praćenje životnog ciklusa lifta itd.

Nakon ovog sasvim jednostavnog primera vezanog za zahteve nivoa detaljnosti BIM elementa vezanog za lift u FM fazi projekta ili u modelu digitalnog blizanca, mislim da Vam je savršeno jasno zašto sam na početku kao odgovor na postavljeno pitanje dao odgovor kao uslovno da. U tom smislu, nadam se da Vam je jasno da je po pitanju grafičkih zahteva lifta sasvim dovoljan LOD 200 ili LOD 300, dok je po pitanju parametara i podataka neophodan LOD 500, da bi model lifta u FM modelu ili u modelu digitalnog blizanca ispunio sve zahteve za adekvatan nivo detaljnosti BIM elemenata.

Na koji način vršiti verifikaciju implementacije nivoa detaljnosti BIM elemenata?

Najlogičniji odgovor na ovo pitanje je da bi upravo investitor trebalo da verifikuje da li su zadovoljeni svi zahtevi vezani za nivo detaljnosti BIM elemenata u BIM projektnom procesu. Najjednostavniji način za tako nešto je da investitor angažuje iskusnog BIM Menadžera ili BIM Konsultanta, koji bi za račun i u interesu investitora proveravao stepen implementacije nivoa detaljnosti BIM elemenata u BIM modelima disciplina, učesnicima u projektu.

Da bi se izbegle bilo kakve komplikacije i da bi na vreme bili uočeni svi nedostaci u BIM modelima disciplina, najbolje je vršiti periodične virtuelne multidisciplinarne BIM sastanke, gde bi se vršio zajednički pregled svih BIM modela disciplina. Takav proces bi predupredio bilo kakve probleme u dostizanju zahtevanog nivoa detaljnosti BIM elemenata u BIM modelu bilo koje discipline i dao bi dovoljno vremena svim učesnicima u projektu da otklone bilo kakve nedostatke, ukoliko oni budu primećeni u bilo kom trenutku BIM projektnog procesa.

Šta je LOD

Da li je poglavlje o nivou detaljnosti BIM elemenata dovoljno da obezbedi efikasnu koordinaciju BIM modela i razmenu podataka svih učesnika u BIM projektnom procesu?

Odgovor na ovo pitanje je kratak i jednostavan – ne. Iako poglavlje o nivou detaljnosti BIM elemenata može poslužiti kao veoma dobra polazna osnova za efikasnu koordinaciju BIM modela i razmenu podataka svih učesnika u BIM projektnom procesu, sam proces koordinacije BIM radnog toka između disciplina, kao i razmena podataka između učesnika u BIM projektnom procesu mnogo više pripada dodatku BEP-a koji se naziva „Konvencija o BIM modelovanju“.

U tom dokumentu se do detalja opisuju način i tehnike BIM modelovanja svake discipline, BIM radni tokovi za automatizovanu i optimizovanu razmenu podataka između disciplina, proces BIM multidisciplinarne koordinacije, načini vizuelizacije podataka itd.
Šta je LOD

Na samom kraju teksta, želeo bih da dam kratku rekapitulaciju vezanu za tekst o LOD – Nivou detaljnosti BIM elemenata. Nivo detaljnosti BIM elemenata je integralni deo BEP-a, koji dodatno pojašnjava zahtevani nivo detaljnosti BIM elemenata, kako grafičkih, tako i parametara i podataka. Nivoi detaljnosti BIM elemenata se najčešće definišu od LOD 100 do LOD 500. Uobičajeno je da se nivo detaljnosti BIM elementa poklapa sa fazom projekta u kojoj se generiše, ali to pravilo ne mora uvek da važi. Najčešća odstupanja po tom pitanju su kod FM modela i kod modela digitalnog blizanca. Nivo detaljnosti BIM elemenata je odlična polazna tačka u definisanju i koordinaciji BIM modela disciplina, kako u grafičkom smislu, tako i u smislu okvira za koordinaciju i razmenu podataka svih učesnika u BIM projektnom procesu. Međutim, nivo detaljnosti BIM elemenata ne reguliše multidisciplinarni BIM radni tok u potpunosti, već to na najbolji način reguliše „Konvencija o BIM modelovanju“, o kojoj ću znatno više podataka dati u narednom tekstu.

Ovim bih ujedno završio tekst o temi „Šta je LOD - Nivo detaljnosti BIM elemenata?“ i o mom viđenju kako on može pomoći investitoru u svim fazama projektnog procesa kroz optimizaciju i automatizaciju BIM projektnog procesa, optimizaciju multidisciplinarne koordinacije i unapređene implementacije BIM projektnog procesa. Ujedno bih i iskoristio priliku da Vam najavim svoj sledeći tekst „Konvencija o BIM modelovanju“.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja, komentare ili želite da saznate više detalja o temi koju sam obradio u tekstu „Šta je LOD - Nivo detaljnosti BIM elemenata?“, molim Vas kontaktirajte TeamCAD, koji će Vam rado pružiti dopunske informacije.

Takođe, ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć u izradi LOD-a, Nivoa detaljnosti BIM elemenata, ili BIM konsultantske usluge radi optimizacije BIM projektnog procesa, TeamCAD će Vam rado pružiti podršku u tome.

Do sledećeg teksta,
Predrag Jovanović

 

::

Prethodne tekstove na temu možete pročitati ovde:

"Šta je BEP i šta treba da sadrži?"

"Upravljanje podacima digitalnog blizanca građevinskog objekta"

"Digitalni blizanci u građevinskoj industriji"

"Šta su digitalni blizanci?"

"Male, a velike uštede u BIM projektnom procesu - primeri" 

"Automatizacija BIM projektnog procesa"

"Napredno upravljanje BIM podacima" 

 


© 2020 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.