Dynamo Neuniformne podele

Opis projekta:

Revit je odličan softver za projektovanje, ali mu nedostaju alati za formiranje neuniformnih podela na oblicima. Često se veruje da fluidni oblici nisu mogući u Revitu, da su projektanti ograničeni ovim alatom. Nasuprot Revitu, smatra se da se takvi oblici mogu jednostavno napraviti u 3DS Max-u. U skladu sa ovim činjenicama formirali smo radni tok koji spaja dobre osobine oba softvera. Ovaj radni tok omogućava projektantima da slobodu iz 3DS Maxa prenesu u potpuno parametarsko BIM okruženje Revita. Radni tok koji smo napravili sadrži Dynamo, koji u ovom slučaju predstavlja vezu između 3DS Max-a i Revita.

Dynamo je okruženje za grafičko programiranje koji omogućava prilagođavanje radnih tokova u projektovanju. Instalira se kao deo programa Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D ili Advance Steel. Radni tok koji je TeamCAD ovde pripremio koristi Dynamo za Revit, a sastoji se iz nekoliko koraka:

Softveri:

 • Autodesk Revit 2019 i noviji.
 • Autodesk 3DS Max.
 • Dynamo.
  • Clockwork for Dynamo 2.x.
 • MS Excel.

Korak 1 – Pravljenje modela u 3DS Maxu

Potrebno je napraviti model u 3DS Max-u koji mora biti “poly object”. Oblici poligona u okviru jedne ravni treba da simuliraju panele u Revitu. Potrebno je voditi računa na jedinice u oba softvera.

Korak 2 – Izvoženje koordinata svakog temena poligona

Nakon što je model napravljen, sledeći korak je da se podaci o svakom temenu poligona izvezu. Kako bi se ove informacije dobile, koristi se MAXScript koji pravi CSV fajl sa koordinatama svakog temena svakog poligona odabrane ravni.

 • U programu 3DS Max/ Utilities / Max Script / RunScript / naći skriptu “3DS Max/Script/TeamCAD_FVL.ms”.

 • U meniju “Utilities” odabrati “Face Vertex Location”.
 • Odabrati “poly” objekat iz scene i pokrenuti “Generate CSV file”.
 • Fajl sa koordinatama sačuvati negde na računaru.

 • Nakon uspešnog izvoza skripta prikazuje obaveštenje koliko različitih tipova panela je potrebno koristiti kako bi formirali objekat u Revitu (panel sa koliko uglova).

Korak 3 – Otvaranje / Pravljenje Revit projekta

U zavisnosti od toga da li projekat postoji ili ne, potrebno je uzeti u obzir nekoliko informacija pre nego što se podaci uvezu iz 3DS Max-a.

 • Koordinate svakog temena iz 3DS Maxa su izvezene u odnosu na koordinatni početak sveta.
 • Uvezene tačke se postavljaju u Revitu na X,Y,Z koordinate u odnosu na „Project Base point“.
 • Jedinice u 3DS Max-u i Revitu moraju biti iste.
Kako bi olakšali stvari u okviru ovog radnog toka dostavljamo Revit Template fajl koji je podešen za ovaj radni tok. Templejt se može naći u folderu “Revit/T_AdaptiveSurface.rte”.

Korak 4 – Uvoženje / pravljenje adaptivne familije u Revitu

Nakon pokretanja skripte u 3DS Max-u iskačući prozor („popup window“) daje informacije o tipovima panela koji su potrebni. Potrebno je napraviti adaptivne panele koji imaju isti broj tačaka kao što je 3DS Max prijavio kako bi Dynamo mogao da popuni svaki panel odgovarajućim brojem uglova.

Kako bi olakšali stvari dostavljamo podešenu familije sa N brojem strana koje se mogu naći u fodleru „Revit/Adaptive families“.

Korak 5– Izvršavanje Dynamo skripte

Kako bi se formirala struktura u skladu sa modelom iz 3DS Max-a potrebno je pokrenuti Dynamo skriptu koja se nalazi u folderu “Revit/Dynamo/PointToPanel.dyn”. Skripta se može otvoriti kroz Dynamo ili Dynamo Player, a tamo se nalazi nekoliko parametara koje je potrebno popuniti:

“Location of CSV file” – lokacija CSV fajla koji je napravljen pomoću 3DS Max skripte.

“Sheet name” – Ime lista u CSV fajlu na kojem se nalaze podaci o koordinatama tačaka. Skripta automatski daje naziv lista kao naziv fajla bez ekstenzije.

“Panel with N angles” – odabir familije za panele sa odgovarajućim brojem tačaka.


Postoji nekoliko bitnih stvari koje treba da se podese kako bi skripta funkcionisala:

 • Skripta koristi Dynamo verzije 2.x
 • Potreban je da paket “Clockwork for Dynamo 2.x” bude instaliran.
 • Potrebno je da fajl “Make Panel by no.corners.dyf” bude u istom folderu kao i “PointToPanel.dyn”.

Nakon izvršavanja skripte, trebalo bi da se dobije struktura koja ima raspoređene Revit panele po uzoru na poligone iz 3DS Max-a.

Autor:

ImageIgor Lekić
, Master inženjer arhitekture

Senior Autodesk Application Engineer - Autodesk AEC

Autodesk Certified Instructor - Silver

Dynamo Revit 3DS Max
© 2023 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.