TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Product Design & Manufacturing collection

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection je sveobuhvatno rešenje za projektovanje digitalnih prototipova, simulaciju, vizuelizaciju i programiranje CNC mašina. Sadrži programe koji omogućavaju kompletiranje celog inženjerskog procesa. Sadrži alate za 3D parametarsko projektovanje u mašinstvu, simulacije, projektovanje složenih površina, projektovanje fabrika i postrojenja, projektovanje elektroinstalacija, vizuelizaciju, izradu tehničke dokumentacije, programiranje CNC mašina za obradu rezanjem i razmenu podataka. Navedeni alati korisnicima daju mogućnost analize sklopova, evaluaciju i optimizaciju konceptualnih rešenja, optimizaciju i simulaciju kompletnih proizvodnih linija uz istovremenu razmenu projektne dokumentacije sa ostalim timovima.

Kombinovanjem programa Autodesk Inventor kao vrhunskog rešenja za projektovanje parametarskih digitalnih prototipova, sa servisima baziramnim na Cloud tehnologijama, Autodesk Product Design & Manufacturing Collection omogućava projektovanje kvalitetnijih proizvoda, smanjuje troškove razvoja i omogućava brži izlazak proizvoda na tržište.

Oblast primene:  industrijski dizajn, 3D modelovanje, konceptulano modelovanje, projektovanje fabrika i postrojenja, projektovanje elektroinstalacija, programiranje CNC mašina, ilustracije, vizuelizacija, 2D tehnička dokumentacija…

PD kolekcija

Preuzmite PDF fajl - Product Design and Manufacturing Collection - Brošura

Preuzmite PDF fajl - Product Design and Manufacturing Collection