TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Media & Entertainment collection

Autodesk Media and Entertainment Collection je sveobuhvatno softversko rešenje, koje kombinuje alate za modelovanje, animaciju, vizuelne efekte i vizuelizaciju. Softveri Media and Entertainment kolekcije omogućavaju izradu modela, strukture karaktera, teksture, osvetljenja, simulacije, animacije, i partikala. Izlazni rezultati softvera ove kolekcije najčešće se koriste za izradu filmova, izradu reklama, kao i izradu video igara. Ova kolekcija predstavlja kompletno softversko rešenje koje omogućava nadmetanje u oblasti digitalnih medija i zabave.

Kolekcija sadrži sledeće Autodesk programe:

  • Maya
  • 3ds max
  • MotionBuilder
  • Mudbox
  • Sketchbook for Enterprise 
  • Character Generator
  • Rendering in A360
  • ReCap Pro
  • Cloud storage (25 GB)

 Preuzmite PDF fajl - Autodesk Media & Entertainment Collection - Brošura

 Preuzmite PDF fajl - Autodesk Media & Entertainment Collection