+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

 • Početak:

Detaljan model armirano betonskog lučnog mosta u Revit-u

Koristeći Autodesk BIM rešenja, Revit, Civil 3D i Navisworks, firma Sundt je napravila detaljan model armirano betonskog lučnog mosta. 

Opis projekta:

Projekat rekonstrukcije lučnog mosta na lokaciji Forth Wort, Texas. Nov pešački most, širine 3m se sastoji od 12 lukova, dužine 50,0 m, 7,8 m visine i težine preko 300 t. Most sadrži mrežu elemenata konstrukcije i instalacija. Dodatni izazov predstavlja geometrija, odnosno zakrivljenost u više ravni koja se javlja zbog potrebe da se elementi provuku kroz konstrukciju lukova. Kompleksnost konstrukcije zahtevala je pažljivo planiranje radnih tokova kako ne bi došlo do neželjenih zastoja, ali sagledavanje 2D grafičke dokumentacije nije pružilo dovoljno jasan uvid u međusobne veze elemenata.

Rešenje je bilo modelovanje mosta u 3D sa svim elementima u Autodesk BIM softveru. Kablovi za naknadno naprezanje su modelovani u Civil 3D koristeći „subassemblies“. Ovako kreiran model je uvezen u Revit u kome su modelovani ostali elementi mosta, uključujući betonske lukove sa svakom šipkom armature, kao i elementi rasvete i instalacija, konstrukcija i podkonstrukcija mosta. Revit je korišćen za centralizaciju informacija i podataka dobijenih od podizvođača, kao i za generisanje grafičke dokumentacije za izvođenje.

Autodesk Navisworks Manage je korišćen za detekciju kolizija, kako bi se pravovremeno identifikovale i otklonile potencijalno skupe greške. Ovo je bilo od značaja zbog atipičkog rasporeda i položaja armature i kablova za naknadno naprezanje uslovljenog geometrijom mosta. Napravljen je i 4D model za vizuelnu kontrolu planirane dinamike izvođenja betonskih lukova.

Ključna prednost 3D modela je bila vizuelna komunikacija sa podizvođačima u toku faze planiranja, i zajedničkog razvijanja dinamičkog plana. Efektivna komunikacija i mogućnost da se brzo i jasno sagledaju izvođački zahtevna mesta, doprinela je preciznijem prognoziranju potrebnog vremena za pojedinačne pozicije, kao i definisanju redosleda radnih aktivnosti.

Rezultat je da odgovorni izvođač, Sundt, lukove nije izlio na licu mesta, već u fabrici, a postavio ih noću.

Više o ovome možete pročitati na ovom sajtu.

 

 

Pozitivan efekat 4D BIM simulacije na tok projekta

3D BIM model predstavlja skup geometrijskih, numeričkih i tekstualnih podataka koji povezani čine koherentnu celinu i predstavljaju kompjuterski model objekta. Omogućava kvalitetniju koordinaciju između članova tima, različitih struka i obezbeđuje efikasniji proces projektovanja.

Iako 3D model predstavlja željeni rezultat nakon izvođenja, on sam po sebi nije optimalan za praćenje procesa izgradnje objekta. U ovu svrhu se koriste dinamički planovi sačinjeni od gantograma, mrežnih planova i sl. Postoje razna softverska rešenja napravljena za ovu svrhu. Mada je u upotrebi od početka XX veka, izrada, praćenje i izmene u gantogramima i tabelama ove vrste, na sve kompleksnijim projektima zahtevaju znatne resurse. 

4D simulacija predstavlja uvezivanje 3D BIM modela sa podacima iz dinamičkog plana. Ova veza omogućava generisanje simulacije u obliku video sminka koji prikazuje proces izgradnje u skladu sa dinamičkim planom i 3D modelom. 

Vizuelna kontrola unesenih podataka pruža prednosti kao što su:

 • Detekcija kolizija
 • Skraćeno vreme izrade projekta
 • Kontrola kvaliteta
 • Praćenje procesa izgradnje

U indirektne prednosti spada olakšana komunikacija svih učesnika, od investitora do izvođača. Simulacija pruža uvid u predviđeni proces izgradnje koji investitor može lakše da prati.

Mogućnost kontrole modela pre početka izgradnje je koristan alat kojim se umanjuje rizik koji potiče od nepoznatih faktora sa aspekta novca, vremena i sigurnosti.

Više o ovome možete pogledati na ovom sajtu.

 

 

3DS Max - AREA umetnik meseca

Autodesk AREA, zajednica virtuelnih umetnika, proglasila je Stefana Lopusnija za umetnika meseca avgusta 2017. godine. Stefan je koristeći alate 3DS Max i V-Ray formirao niz slika i animacija koje prikazuju moderan enterijer. Animacija je osmišljena tako da čigre u pokretu vode korisnika kroz različite segmente prostora. 

Na ovom linku možete pogledati materijal kao i pročitati izjavu umetnika koja opisuje put do stvaranja ovakvog dela.

 

 

Virtuelno testiranje

Video materijale u kojima je objašnjen način rada u Autodesk programima za simulaciju:

 • Autodesk Moldflow,
 • Autodesk Nastran In-CAD,
 • Autodesk Simulation Mechanical,
 • Autodesk Nastran,
 • AutodeskCFD...

možete videti na sledećoj adresi. Za gledanje video materijala neophodno je prijavljivanje.

Vrste CNC mašina

Vrste CNC mašina za konvencionalne i nekonvencionalne postupke obrade opisane su u knjizi koja se može preuzeti na sledećoj adresi. Ostali tekstovi vezani za mašinstvo mogu se pročitati na sledećoj adresi.

Autodesk Inventor 2018.1

Update za program Autodesk Inventor 2018 dostupan je korisnicima koji su u pretplati. Korisnici ga mogu preuzeti preko svog Autodesk naloga ili preko aplikacije Autodesk Desktop App. Neka od unapređenja su:

 • mogućnost dimenzionisanja u 3D okruženju za sklopove,
 • jednostavnija automatizacija sa modulom iLogic,
 • brže generisanje 2D tehničke dokumentacije,
 • AnyCAD za SolidEdge...

Korisna adresa.

Autodesk Architecture, Engineering and Construction Kolekcija 

Autodesk je od 7. septembra 2017. godine najavio promene u kolekciji Autodesk Architecture, Engineering and Construction (AEC Collection).

Pored programa (Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD, AutoCAD MEP, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Electrical, 3ds Max, Navisworks Manage, AutoCAD Architecture...) koji su sastavni deo paketa Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection, programi koji su deo novog paketa su i: Autodesk Advance Steel, Autodesk Fabrication CADmep, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk Dynamo Studio, Autodesk Revit Live i Autodesk Structural Bridge Design.

Programe Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk FormIt Pro, Autodesk Vehicle Tracking, Autodesk Structural Bridge Design neće biti moguće iznajmiti pojedinačno već samo kroz najam paketa Autodesk AEC Collection.

Cena paketa Autodesk AEC Collection biće jednaka ceni ranijeg paketa Autodesk AEC Collection.

Više detalja o promenama, načinu licenciranja za postojeće vlasnike paketa Autodesk AEC Collection, Autodesk Advance Steel, Autodesk Fabrication CADmep, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk Dynamo Studio, Autodesk Revit Live, Autodesk Structural Bridge Design, moguće je pogledati na web strani kompanije Autodesk.

 

Autodesk Media & Entertainment kolekcija 

Autodesk je od 7. septembra 2017. godine najavio promene u kolekciji Autodesk Media & Entertainment Collection.

Pored programa (3ds Max, Maya, MotionBuilder, Mudbox) koji su sastavni deo paketa Autodesk Media & Entertainment Collection, pogodnosti koje su deo novog paketa su i: Sketchbook for Enterprise, prava na cloud (za korisnike programa 3ds Max i Maya).

Za nove kupce, takođe i za postojeće koji obnavljaju pretplatu za licence Autodesk M&E kolekcije, važi promo akcija gde dobijaju besplatno 5 licenci programa Arnold. 

Paket od 5 licenci programa Arnold, na popustu je od 50% od 7. avgusta 2017. godine.

Cena paketa Autodesk Media & Entertainment Collection ostaće nepromenjena. 

Više detalja o promenama, načinu licenciranja za postojeće vlasnike paketa Autodesk Media & Entertainment Collection, pravima na cloud... moguće je pogledati na web strani Autodeska.

 

TEAMCAD ORGANIZUJE KURS REVIT MEP (mašinske instalacije) – OSNOVNI NIVO  

 

TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Revit MEP (mašinske instalacije) – Osnovni nivo.

 • Početak kursa: utorak 19. septembar 2017. godine
 • Završetak kursa: četvrtak 5. oktobar 2017. godine 
 • Cena kursa: 240 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.
 • Fond časova: 24 školska časa sa sertifikovanim Autodesk instruktorom.
 • Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima utorak/četvrtak od 17.00 časova.
 • Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening centru na Novom Beogradu.

Kurs je namenjen prvenstveno inženjerima i tehničarima mašinske struke. Obuhvata upoznavanje sa alatima za projektovanje instalacija u visokogradnji. Kurs zahteva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.  

TEME:

 • Upoznavanje sa korisničkim okruženjem
 • Upravljanje prikazima
 • Upotreba postojećeg arhitektonskog i građevinskog modela
 • Copy-Monitor funkcije
 • Upotreba alata za modelovanje instalacija
 • Osnove rada sa familijama
 • Upotreba alata za izmene i filtriranje
 • Kreiranje primarnih tipova cevovoda i kanala
 • Kreiranje sistema
 • Predmer i predračun
 • Priprema za štampu
 • Praktičan ispit

REFERENCE: TeamCAD je izvršio obuku za korišćenje programa Autodesk Revit MEP u sledećim kompanijama: ALPENG - Ljubljana, BWK ENGINEERS – Beograd, ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA – Beograd, ENERGOPROJEKT ENTEL - Beograd, IES - Beograd, GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE – Beograd, PHILLIP MORRIS – Niš,  MAŠINOPROJEKT KOPRING – Beograd, NIS NTC – Novi Sad,  ProjektSopsug Sverige AB - Švedska, SOKO INŽENJERING – Beograd, STEM - Novi Sad, TEBODIN – Beograd, TERMOENERGO INŽENJERING – Beograd, PAN PROING - Beograd, INDUSTRIAL REFRIGERATION CARE - Beograd... 

Molimo Vas da potvrdu prisustva izvršite što ranije zbog ograničenog broja mesta.

Lokacija: TeamCAD, Novi Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 10V / II sprat / apt. 224

Kontakt telefon: 011 3015043

Kontakt email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TEAMCAD ORGANIZUJE KURS REVIT ARCHITECTURE – OSNOVNI NIVO

TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Revit Architecture – Osnovni nivo.

 • Početak kursa: ponedeljak 11. septembar 2017. godine
 • Završetak kursa: petak 22. septembar 2017. godine
 • Cena kursa: 240 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.
 • Fond časova: 24 školska časa sa sertifikovanim Autodesk instruktorom
 • Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima ponedeljak/sreda/petak od 17.00 h.
 • Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening centru na Novom Beogradu.
 • Kurs je namenjen prvenstveno arhitektama i tehničarima. Za početni nivo, predviđeno je da se polaznici upoznaju sa osnovnim alatima programa. Kurs zahteva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

TEME: 

 • Osnove  programa
 • Početak izrade projekta
 • Osnove modelovanja u programu Revit Architecture – deo  1
 • Podešavanje vidljivosti elemenata modela
 • Dokumentacija-kotiranje i oznake
 • Osnove modelovanja u programu Revit Architecture – deo 2
 • Osnovne tehnike za analizu podataka
 • Priprema za štampu i prezentacija
 • Praktičan ispit

SERTIFIKAT: Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u celom svetu.

REFERENCE: TeamCAD je izvršio obuku za korišćenje programa AUTODESK REVIT ARCHITECTURE u sledećim kompanijama: ARCHIMONDE – Beograd, ARHILAB - Niš, BIRO 16 – Novi Sad, BIRO KONESKI – Niš, BIROPLUS - Beograd, BWK ENGINEERS – Beograd, CENTAR ZA ARHITEKTURU I DIZAJN – Niš, DA DIZAJNARHITEKTURA – Beograd, DBA - Novi Sad, ENERGOGROUP - Beograd, ENERGOPROJEKT ENTEL – Beograd, ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA – Beograd, ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA – Beograd,  GEMAX – Beograd, GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE – Beograd, HARPER DOWNIE MONTENEGRO - Herceg Novi, KAPA PROJEKT – Niš, LABYRINTH – Novi Sad, MAŠINOPROJEKT KOPRING – Beograd, NORTH ENGINEERING - Subotica, NIS NTC – Novi Sad, PHILLIP MORRIS – Niš, SOKO INŽINJERING – Beograd, SVS PROJEKT – Niš, STUDIO – Niš, TERMOENERGO INŽENJERING – Beograd, TEBODIN – Beograd...

 

Molimo Vas da prijavu izvršite što ranije zbog ograničenog broja mesta.

 

Lokacija: TeamCAD, Novi Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 10V / II sprat / apt. 224

Kontakt telefon: 011 3015043

Kontakt email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.