+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:

Veštačka inteligencija – Praktičan primer koji bi mogao da se primenjuje u građevinarstvu i proizvodnji u budućnosti

Veštačka inteligencija je oblast računarskih nauka koja uključuje teoriju i razvoj računarskih sistema sposobnih za obavljanje zadataka koji obično zahtevaju ljudsku inteligenciju, kao što su vizuelna percepcija, prepoznavanje govora, odlučivanje i prevođenje iz jednog jezika u drugi.

Mašinsko učenje je vrsta veštačke inteligencije koja omogućava računarima mogućnost učenja bez eksplicitnog programiranja. Proces učenja mašina je sličan onome kod pretraživanja podataka (sa ciljem generisanja nove informacije). 

Danas se prate sve mere predostrožnosti prilikom rada sa robotima. U budućnosti, neke od mera predostrožnosti mogu biti ublažene.

Praktičan primer i video, mogu se pogledati na  sledećoj adresi

Autodesk dan posvećen deci

Deca uzrasta od najmlađih do starijih tinejdžera, prijavila su se, dobila propusnice i prisustvovala danu orijentacije u Autodesku. Asortiman aktivnosti je dizajniran za različite starosne grupe i obuhvatao je design/program FIRST Lego Robot, VR izložba, Makey Makey. Deca su kreirala banana klavir, rešavala slagalice sa malim robotima koji menjaju boju, dizajnirala i sastavljala fidget spinneruz pomoć programa Fusion 360, zatim ga pravili...

Ovo je odličan način da deca vide šta njihovi roditelji i staratelji rade u Autodesku, da se zabave, da nauče „kako se prave stvari". Korisna adresa.

REVIT - ekstenzija za prefabrikovane AB elemente

Ovaj dodatak sadrži alate za unos i obeležavanje armature, kao i generisanje CAM fajlova prefabrikovanih AB elemenata.  Dodatak je dostupan na Autodesk App store.

Na osnovu predefinisanih podešavanja funkcioniše proces automatskog segmentisanja elemenata, postavljanja spojnih sredstava i elemenata za podizanje. Ovi elementi su Revit familije i shodno tome mogu se izmeniti prema potrebama korisnika. Unos armature je automatizovan i moguće je definisati razne šeme (rasporede) armiranja.  Porces generisanja radioničkih crteža je automatizovan. Crtež se generiše za svaki prefabrikovani element sa svim relevantnim pogledima, kotama, oznakama i specifikacijama, prema prethodno definisanom stilu (Drawing Style). Vredno pomena je da se crteži za sve elemente mogu generisati odjednom koristeći ovu funkciju. Naravno sve promene u modelu se odražavaju i na crtežima tako da su isti uvek ažurirani i aktuelni.

Generisanje CAM fajlova se postiže aktiviranjem komande koja je za to namenjena. Podržani su Unitechnik (V5.2 i V6.0) kao i PXML (V1.3). 

Ovaj dodatak je uglavnom prikladan za tipične objekte visokogradnje, koji se sastoje od prefabrikovanih zidova i ploča, sa visokim stepenom automatizacije proizvodnje. Dodatkom su trenutno obuhvaćeni elementi tipa: Solid Walls, Solid Slabs, Hollow Core Slabs. Korisna adresa.

 

Obeležavanje armature

Crtež armature predstavlja jasan prikaz položaja armature u odgovarajućem betonskom elementu. Postoje razni stilovi prikazivanja armature, a mnogi se mogu postići korišćenjem alata dostupnih u Revitu. Može se reći da crtež armature sadrži 3 vrste elemenata: geometriju armature, oznake i kote.

Pored grafičkog podešavanja kojim se utiče na način prikazivanja geometrije, armaturni elementi sadrže podatke koji se mogu automatski prikazati pomoću oznaka (RebarTag). U kombinaciji sa funkcijom Multi-Rebar Annotation ove opcije predstavljaju koristan alat za izradu detaljnih crteža armature. Korisna adresa.

 

UŠTEDITE 30%* NA NAJAM AUTODESK SOFTVERA

U toku je promocija zamene (Trade-In) starih Autodesk trajnih licenci za jednogodišnje ili trogodišnje iznajmljivanje Autodesk programa (Autodesk Subscription) uz 30% popusta.

Promocija je dostupna korisnicima trajnih licenci Autodesk programskih paketa od verzije R14 do verzije 2017.

Korisnicima trajnih licenci Autodesk pojedinačnih programa promocija je dostupna uz popust od 20%.

Pravo na promociju ostvaruju korisnici Autodesk trajnih licenci ukoliko im je isteklo dodatno jednogodišnje održavanje (Maintenance Plan). Ponuda se odnosi na iznajmljivanje Autodesk pojedinačne (single-user) ili mrežne licence (multi-user).

Kvalifikovane proizvode iz LT familije moguće je zameniti isključivo za najam proizvoda iz LT familije (AutoCAD LT, Revit LT, Inventor LT...).

Autodesk Trade-In promocija važi do 20. oktobra 2017. godine.

Serijski brojevi za zamenu licenci postavljaju se na sledećoj web stranici: http://www.autodesk.com/tradeinpromo

Autodesk zadržava pravo da odobri zamenu trajne licence za jednogodišnje ili trogodišnje iznajmljivanje licence. Dobijanjem novog serijskog broja korisnik se obavezuje da neće koristiti stare trajne licence.

Odgovore na često postavljena pitanja možete pogledati na adresi: www.autodesk.com/tradeinpromo

 

Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte:

Kontakt telefon: 011 3015043

Kontakt email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Autodesk Inventor - rad sa cevovodima i opremom

Tube and Pipe predstavlja modul programa Autodesk Inventor u kome je moguće projektovati cevovode i opremu. Na sledećoj adresi moguće je videti uputstvo za rad u ovom modulu programa. Takođe, moguće je preuzeti i primer na koje se uputstvo odnosi.