+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:

Revit Extensions

Ovaj dodatak sadrži alate koji služe da ubrzaju proces ucrtavanja i obeležavanja elemenata.

 

1. Preferences:

Ovde definisana podešavanja i baze podataka će uticati na Extensions alate za modelovanje konstrukcije i generisanje armature.

Odabir baza podataka:

1.1 Profili,

1.2 Zavrtenjevi i ankeri, 

1.3 Materijali,

1.4 Armaturne šipke.

 

2. Modeling

2.1 Frame Generator

Generisanje ramovske 3D-konstrukcije. Može se definisati n-brodna hala proizvoljnog rastera. 

Dimenzije objekta, kao i profili elemenata koji ga čine (stubovi, krovna rigla ili rešetka, rožnjače, zidni i krovni spregovi u oba pravca, kalkanski ramovi) su dostupni za definisanje kroz ovu komandu.

2.2 Grids Generator

Definisanje osa i nivoa, i elemenata: stubova, greda, zidova i temelja samaca.

2.3 Rafter Framing

Automatsko ucrtavanje rogova drvene krovne konstrukcije prema zadatim pravilima.

2.4 Roof Trusses

Krovna rešetka u drvenoj izradi - dvovodni krov.

2.5 Wood Framing Walls

Automatizovano ucrtavanje drvenih vertikalnih i horizontalnih elemenata pregradnih zidova.

Continue Reading

Projektovanje skela uz pomoć programa Autodesk ReCap

 

Projektovanje skele može izgledati kao jednostavan proces, ali je on zapravo jako složen. Neke skele su, ustvari, sastavljene od više sistema skela. Ako nešto pođe naopako sa postavljanjem skele, ukoliko nije dobro isprojektovana, može doći do odlaganja građenja i rušenja skele što ugrožava živote radnika i prolaznika. 

Tehnologija koja donosi promene u građevinskoj industriji je „reality capture“, koja pravi 3D modele na osnovu fotografija i laserskih skenova za preciznije modele. Kompanija BrandSafway koristi pomenutu tehnologiju kako bi mogla da dobije što precizniji 3D model objekta za koji treba isprojektovati skelu i kako bi onda i sama skela bila što preciznije isprojektovana i postavljena. Takođe, klijenti imaju uvid u to kako će skela izgledati pre njenog postavljanja, što eliminiše veliki deo modifikacija  i ponovnog postavljanja skele.

Kompanija koristi sveobuhvatne Autodesk programe u cilju prebacivanja projekta skele iz CAD programa u Autodesk Navisworks i Autodesk ReCap za 3D modele izgrađenih objekata. 

Ovakav proces smanjuje mogućnost greške, neefikasnosti i ponovnog rada na istoj skeli. Po rečima zaposlenih u kompaniji BrandSafway, ovaj način projektovanja skela u odnosu na tradicionalni, može uštedeti 50% vremena provedenog na procesu projektovanja i postavljanja skele, potrošenog zbog nerazumevanja investitora i projektanta/ izvođača.

Korisna adresa

 

 

Primena Autodesk programa u 700 godina staroj kompaniji za pravljenje staklenih predmeta

U 700 godina staroj fabrici stakla, Barovier&Toso, uvek se ide u korak sa tehnologijom, iako se staklo pravi ručno, na potpuno tradicionalan način. Dizajneri u pomenutoj fabrici koriste Autodesk Fusion 360 za crtanje 3D modela predmeta od stakla koji će biti napravljeni. Autodesk Fusion 360 se koristi za dizajniranje, vizuelizaciju, simulaciju i proizvodnju, što umnogome štedi vreme u odnosu na tradicionalne principe rada. Pritom, kupci ne moraju više da zamišljaju ono što su dizajneri osmislili, već to mogu videti i sagledati u programu Autodesk Fusion 360 kroz 3D model ili rendere. 

Više o ovoj temi, možete pronaći na ovoj adresi

 

Novi alati u programu Revit 2018.2

Autodesk je nedavno objavio verziju 2018.2 za program Revit koja sadrži nove alate u okviru svih struka. Ova verzija je dostupna svim aktivnim korisnicima koji uživaju pogodnosti najma Autodesk softvera ili aktivnog Maintenance plana.

Na osnovu prikupljenih ideja sa „Revit Ideas“ foruma formirani su jednostavni alati koji korisnicima Revita olakšavaju rad. 

Neki od novih alata u verziji 2018.2 donose sledeća poboljšanja:

1) Unapređen Section Box – olakšan izbor strelica kod komande „section box“.

2) Project  Browser Expend and Collaps – mogućnost da se jednim klikom prošire ili skupe svi pogledi u Project Browseru.

3) Unapređen panel za izbor šrafura – promenjen izgled.

4) Pamćenje poslednje lokacije sa koje su uvežene familije elemenata – prilikom uvoza novih familija elemenata korisnik se vraća u već korišćeni folder.

MEP:

1) Visibility/Graphic Overrides za MEP elemente – mogućnost da se MEP Fabrication elementi oboje u pogledima.

2) P&ID Modeler – Dolazi uz verziju Revit-a 2018.2, a ne kao nezavisna aplikacija.

3) Strelice pravca protoka na priključcima

Structure:

1) Nove veze za prefabrikovane elemente

2) Dodati oblici armatura za standarde Nemačke i Francuske

 

Za više detalja oko nove verzije Revita možete pogledati sledeći link

 

Nove uloge u programu Autodesk Vault 2018

Nove uloge u programu Autodesk Vault 2018 olakšavaju rad administratorima. Ove uloge će omogućiti članovima da preuzmu deo administratorskih prava, kao što su konfiguracija ili sigurnosna podešavanja. Korisna adresa

 

Prvi digitalni model konstrukcija od bambusa 

Dva Autodeskova tehnologa, Hurley i Casson, bili su na Baliju u naselju Green Village radi skeniranja dva objekta koja su veoma karakteristična za to podneblje. Skeniranje je urađeno pomoću 3D LiDAR tehnologije, dronova i drugih alata visoke tehnologije. Ovi objekti od bambusa su jako karakteristični jer se ne mogu nacrtati u nekom programu, već se prave makete po uzoru na koje se kasnije pravi objekat. Cilj ovog skeniranja bilo je dobijanje digitalnog 3D modela, kako bi Autodesk mogao da pravi modele i simulacije ovih konstrukcija, radi testiranja i poboljšanja stabilnosti.  

Korisna adresa

 

 

Autodesk BIM doručak

U ambijentu restorana Aero Klub u Beogradu, 5.10.2017. godine održan je skup Autodesk korisnika iz oblasti visokogradnje. Na skupu su predstavljeni programi BIM 360, Autodesk Revit, Autodesk Advance Steel i Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Tokom doručka su prikazani korisnički primeri i razmenjena iskustva u korišćenju Autodesk BIM rešenja.

 

Ovim putem želimo da se zahvalimo kolegama koji su svojim prisustvom i aktivnim učešćem doprineli da ovaj događaj bude veoma uspešan.

 

Fotografije sa događaja možete pogledati na našoj Facebook prezentaciji.

 

Razmena pogleda proizvoda u programu Autodesk Vault

U programu Autodesk Vault 2018.1 moguće je izvršti razmenu pogleda proizvoda sa ostalim korisnicima na jednostavan, brz i siguran način. Tehnička dokumentacija i proizvodi u 3D projekciji mogu se otvoriti preko računara na kome je dostupan internet ili preko mobilnog telefona. Korisna adresa.