TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

  • Početak:

Vault - Sharepoint kompatibilnost

Izlaskom verzije Autodesk Vault 2017 postavlja se pitanje veze između Sharepoint portala i samog Vault klijenta.Ne postoji namenski napravljena integracija podatka između ova dva softvera za najnoviju verziju Vault 2017, već se koristi veza prethodnog 2016 rešenja.

Za više informacija o vezi između Vaulta i Sharepointa pogledajte ovajlink.

Monitoring koralnih grebena sa Reality Computing programom

The Hydrous, neprofitna organizacija koja se baviistraživanjem koralnih grebena, koristi Autodeskov fotogrametrijski program zaReality Computing za snimanje okeanskog tla i pretvaranje istog u 3D modele. To znatno ubrzava i olakšava proces istraživanja koralnih grebena, čiji se rast i promene mogu znatno lakše pratiti. Korisna adresa.

Revit 2017: Pogledajte šta nam donosi najbrži Revit do sada!

Pored toga što ima 20% bolje performanse, takođe nam omogućava i do 4.5 puta brži pregled i navigaciju modela u odnosu na svoje prethodnike. Prevođenje iz dizajn nivoa u nivo fabrikacije, kao i unapređena razmena podataka novim alatkama koje pojednostavljuju upotrebu tabela su samo neka od poboljšanja koja se mogu naći u novoj verziji. Korisna adresa.

Autodesk Industry Collections

Autodesk je najavio da će od 1. avgusta 2016. godine biti moguće iznajmljivanje novih paketa pod nazivom Autodesk Industry Collections.

U ponudi će biti iznajmljivanje tri paketa: 

  • Autodesk® Product Design Collection koji obuhvata programe za mašinstvo:
    • Inventor Professional, AutoCAD, Navisworks Manage, Vault Basic, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, Factory Design Utilities, 3ds Max i programe i servise na Cloudu.
  • Autodesk® Architecture, Engineering & Construction Collection koji obuhvata programe za visokogradnju, niskogradnju i procesni inženjering:
    • Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Navisworks Manage, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Utility Design, Vehicle Tracking, 3ds Max i programe i servise na Cloudu.
  • Autodesk® Media & Entertainment Collection koji obuhvata programe za multimediju:
    • Maya, 3ds Max, Mudbox, MotionBuilder i programe i servise na Cloudu.

Sadržaj paketa je moguće pogledati na adresi: http://www.autodesk.com/collections 

 

 

Postojeći paketi Autodesk Design Suites (Product, Factory, Plant, Building, Infrastructure i Entertainment Creation) se povlače iz prodaje od 1. avgusta 2016. godine.

Klijenti koji poseduju trajne licence paketa Autodesk Design Suites i imaju jednogodišnje održavanje (Maintenance Plan) moći će i dalje da obnavljaju održavanje i time dobijaju podršku, Upgrades i ostale pogodnosti od strane Autodeska.

Ako želite da nabavite Autodesk Design Suites pre 1. Avgusta 2016. godine to možete da uradite kupovinom trajnih pojedinačnih ili mrežnih licenci sa jednogodišnjim održavanjem (Maintenance Plan) ili iznajmljivanjem (Subscription) na period od 3, 12, 24 ili 36 meseci.

Iznajmljivanje pojedinačnih Autodesk programa (AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Revit, AutoCAD MAP3D, AutoCAD Civil 3D itd.) će biti moguće i dalje na period od 3, 12, 24 ili 36 meseci.

Autodesk je za postojeće korisnike koji imaju aktivno održavanje (Maintenance Plan) ili pretplatu (Subscription) najavio mogućnost prelaska sa postojećih programa ili paketa na nove pakete Autodesk Industry Collections.

Pogledajte više detaljau PDF fajlu na engleskom jeziku.

Dynamo za Autodesk Robot SA i React Structures

Dynamo je open source platforma za vizuelno programiranje. Naziru se velike mogućnosti Plug-ina za Autodesk Robot SA ili React Structures. Učestvujte u projektu Autodeskove laboratorije za Dynamo for Robot/React Structures koja pruža pruža besplatan pristup programu, a vaše povratne informacije  koristiće se za unapređenje programa. Na sledećoj adresi se možete prijaviti na pomenuti projekat.

TeamCAD u Berlinu – Autodesk OTX 2016

U Berlinu je u periodu od 17. do 19. maja održana Autodesk OTX 2016 konferencija, najveća takve vrste u Evropi. Konferenciji je prisustvovalo preko 2000 učesnika iz cele Evrope. Učesnici konferencije su imali priliku da kroz predavanja i prezentacije unaprede znanja o Autodeskovim proizvodima i mogućnostima primene u konkretnim slučajevima.

 

Predstavnici kompanije TeamCAD i ove godine su prisustvovali konferenciji gde su imali priliku da usavrše svoja znanja i razmene iskustva sa kolegama iz drugih kompanija. Stečeno znanje i iskustvo omogućiće nam da unapredimo saradnju sa našim klijentima i pružimo još kvalitetniju tehničku podršku, obuku i konsultacije korisnicima Autodeskovih proizvoda.

Autodesk REVIT 2017 - Distribucija armature promenljive dužine i numeracija šipki

Omogućeno je postavljanje armature duž nestandardnih betonskih elemenata tako da geometrija armaturnih šipki prati promenu geometrije betonskog elementa. U kombinaciji sa unapređenim alatima za numeraciju šipki, ovo predstavlja velik korak napred kada su u pitanju mogućnosti Revita u pogledu armiranja. Više o ovoj temi možete pročitati na sledećojadresi.

AUTODESK ANSWER DAYS

Autodesk poziva sve zainteresovane da se 18. maja od 6:00am do 6:00pm po pacifičkom vremenu, pridruže Autodeskovom Answer Days događaju, koji se ovaj put odnosi na programe:AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Revit, Inventor, Vault, Maya i 3ds Max. Učešće je besplatno, broj pitanja nije ograničen, a na njih će odgovarati tim stručnjaka koji je učestvovao u razvoju pomenutih programa. Korisna adresa.