+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

 • Početak:

Šta je Augmented Reality?

Pojam Augmented Reality (AR) kao i Virtual Reality (VR) se u poslednje vreme često pominje. Za razliku od VR koji koristi virtuelno okruženje da ljudima predstavi okruženje slično onome u kome se osoba može naći, AR koristi sličan princip ali unapređuje ljudske sposobnosti. Pomoću AR mogu se sagledavati problemi koji nisu realno vidljivi.

Detaljnije o Augmented Reality-ju možete pročitati na sledećem linku: http://beyonddesign.typepad.com/posts/2016/10/augmented-reality-the-next-interface-for-design-and-making.html

 

Pošaljite listu želja sa Vašim idejama za Autodeskove proizvode

Internacionalna grupa Autodeskovih korisnika (AUGI - The Autodesk Group International) svake godine sakuplja liste želja sa idejama korisnika u vezi sa Autodeskovim proizvodima. Postavite Vaše ideje i glasajte za već postojeće kako bi bile izabrane one koje će se razmatrati na najvećoj Autodesk korisničkoj konferenciji - Autodesk University koja će se održati od 15. do 17. novembra u Las Vegasu.

Korisna adresa: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2016/10/2016-augi-wish-list-time-to-submit-your-requests.html

Autodesk Advance Concrete

Advance Concrete (AC) je softver namenjen projektovanju armiranobetonskih konstrukcija baziran na AutoCAD platformi. Alati širokog spektra obezbeđuju brže i preciznije procese modeliranja i automatsko generisanje grafičke dokumentacije. Veza sa Revitom podržava fleksibilniji BIM radni tok.

Modelovanje elemenata konstrukcije

Advance Concrete ima alate i biblioteke koje sadrže konstruktivne elemente, otvore, materijale i preseke. Moguće je kreirati element bilo kakvog oblika i konvertovati ga u AC element. 

 • Biblioteka elemenata konstrukcije (temelji, stubovi, zidovi, grede, ploče),
 • Biblioteka elemenata otvora (vrata, prozori, otvori u podu, lift okna, niše),
 • Biblioteke materijala i poprečnih preseka (uključujući prefabrikovane i čelične profile),
 • Alati za manipulaciju nivoima:
  • Kopiranje/pomeranje elemenata sa jednog na drugi nivo,
  • Kopiranje celog nivoa na nivo iznad ili ispod trenutnog. Svi vidljivi elementi (kote, oznake i sl.) mogu se kopirati sa elementima konstrukcije.
 • Bilo koji oblik može da se napravi koristeći ACIS i da se konvertuje u AC element,
 • Jednostavno modelovanje elemenata pod nagibom (krovne grede, atike i sl.) kao i krovova i rampi,
 • Parametarske stepenice sa jednom ili dve rampe i različitim tipovima ankera.

Unos armature i detalji

Dostupni su mnogi alati za armiranje elemenata, betoniranih na licu mesta, prefabrikovanih i specijalnih konstruktivnih.

 • Unos šipki i mreža direktno na 2D crteže, dok AC generiše i održava 3D model,
 • Biblioteka predefinisanih oblika armaturnih šipki,
 • Dodela parametarskih atributa armiranja za svaki element (stub, greda, otvor),
 • Automatsko postavljenje armaturnih šipki i ažuriranje crteža nakon promene modela,
 • Automatska optimizacija mrežne armature,
 • Pravljenje i vizuelizacija 3D armaturnih koševa, kontrola preklapanja.

 

Saradnja TeamCAD-a, Kompanije OSA Računarski inženjering i Inženjerske komore Srbije

U toku septembra i oktobra meseca u organizaciji kompanije OSA Računarski Inženjering iz Beograda koja je zvanični Autodesk distributer za Adriatik regiju, u prostorijama Inženjerske komore Novog Sada, Kragujevca, Niša i Beograda, održana su predavanja na temu BIM (Building Information Modeling) u infrastrukturi. 

U sklopu ove manifestacije, predstavnik TeamCAD-a Tanja Gmitrović, predstavila je programe za projektovanje infrastrukture koji se nalaze u  Architecture, Engineering & Construction kolekciji: AutoCAD Map, AutoCAD Civil, Geotehnički modul, ASSA modul, AutoCAD Raster Design, AutoCAD ReCap, Autodesk Utility Design, Autodesk Vehicle Tracking, Autodesk Navisworks i AutoCAD InfraWorks.

 

TeamCAD organizuje kurs Revit MEP (mašinske instalacije) – Osnovni nivo

TeamCAD kao autorizovani Autodesk trening centar (Autodesk Authorised Training Center) organizuje kurs Revit MEP (mašinske instalacije) – Osnovni nivo.

Kurs je namenjen prvenstveno mašinskim inženjerima i tehničarima. Za početni nivo, predviđeno je da se polaznici upoznaju sa osnovnim alatima programa. Kurs zahteva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows. 

 • Početak kursa: 18. oktobar 2016. godine.
 • Završetak kursa: 3. novembar 2016. godine.
 • Cena kursa: 240 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Na cenu treba dodati PDV u iznosu od 20%.
 • Fond časova: 24 školska časa sa sertifikovanim Autodesk instruktorom.
 • Dinamika održavanja kursa: 4 školska časa u terminima utorak/četvrtak od 17.00 časova.
 • Cena podrazumeva obuku u TeamCAD – Autodesk trening centru na Novom Beogradu po principu jedan polaznik jedan računar.

TEME:

 • Upoznavanje sa korisničkim okruženjem
 • Upravljanje prikazima
 • Upotreba postojećeg arhitektonskog i građevinskog modela
 • Copy-Monitor funkcije
 • Upotreba alata za modelovanje instalacija
 • Osnove rada sa familijama
 • Upotreba alata za izmene i filtriranje
 • Kreiranje primarnih tipova cevovoda i kanala
 • Kreiranje sistema
 • Predmer i predračun
 • Priprema za štampu
 • Praktičan ispit

SERTIFIKAT: Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u celom svetu.

REFERENCE: TeamCAD je izvršio obuku za korišćenje programa Autodesk Revit MEP u sledećim kompanijama: BWK ENGINEERS – Beograd, ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA – Beograd, ENERGOPROJEKT ENTEL - Beograd, IES - Beograd, GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE – Beograd, PHILLIP MORRIS – Niš,  MAŠINOPROJEKT KOPRING – Beograd, NIS NTC – Novi Sad,  ProjektSopsug Sverige AB - Švedska, SOKO INŽENJERING – Beograd, STEM - Novi Sad, TEBODIN – Beograd, TERMOENERGO INŽENJERING – Beograd...

Molimo Vas da potvrdu prisustva izvršite što ranije zbog ograničenog broja mesta.

Lokacija: TeamCAD, Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 10G / apt. 254

Kontakt telefon: 011 3015043

Kontakt email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.