+381 (0)11 3015043 / 3131864   

 

  • Početak:

Saradnja Elektrosrbije i TeamCAD-a

U periodu od aprila do juna 2015. godine, u prostorijama TeamCAD-a, uspešno je izvršena obuka za korišćenje Autodeskovih programa AutoCAD Map i AutoCAD Civil 3D. Obuku je odslušalo 27 inženjera i projektanata Elektrosrbije iz 12 gradova Srbije. Elektrosrbija d.o.o. je korisnik različitih Autodeskovih rešenja: Autodesk Infrastructure Design Suite, Autodesk Building Design Suite, AutoCAD Electrical…

Kao vodeća inženjerska platforma za kreiranje i upravljanje prostornim podacima, AutoCAD Map 3D povezuje projektovanje pomoću računara (CAD) i geografski informacioni sistem (GIS). Map 3D omogućava direktan pristup različitim vrstama podataka i upotrebu standardnih AutoCAD alata za obradu širokog spektra geoprostornih informacija.

AutoCAD® Civil 3D je BIM rešenje u niskogradnji koje kreira jedinstven, usklađen model bogat informacijama i omogućava izvršavanje analiza u najranijim fazama projektovanja; bolju vizuelizaciju i simulaciju realnog izgleda, veoma preciznu analizu performansi, prateću dokumentaciju kao i proračun troškova i utošenog materijala.

Saradnja Elektrosrbije i TeamCAD-a se nastavlja u septembru.

Autor: Tanja Gmitrović

Implementacija programa Inventor HSM u firmi Alfa-Plam

Da bi povećali mogućnosti CNC mašina i produktivnost, bilo je potrebno implementirati odgovarajuće CAM programsko rešenje. Kompanija Alfa Plam iz Vranja se odlučila za implementaciju integrisanog CAD/CAM programskog rešenja kompanije Autodesk – Autodesk Inventor HSM.

Studija slučaja može se preuzeti na sledećoj adresi

Autodesk Entertainment Creation Suite


Paket Autodesk Entertainment Creation Suite postoji samo u varijanti Ultimate.

Pored ostalih u sebi sadrži programe: Autodesk 3ds max, Autodesk Maya, Autodesk Navisworks...

Oblast primene:

Vizuelizacija, Multimedija, Industrija kopjuterskih igara, TV produkcija ..

Autodesk Plant Design Suite

Autodesk Plant Design Suite je programski paket namenjen projektovanju u procesnoj industriji. Osnovu paketa čine dva vodeća softvera  u ovoj oblasti:

  • AutoCAD P&ID – Program za projektovanje procesnih šema i instrumentalnih dijagrama na bazi AutoCAD-a;
  • AutoCAD Plant 3D – Program za projektovanje cevovoda, elemenata postrojenja, nosećih konstrukcija i pripadajuće opreme u 3D okruženju na bazi AutoCAD-a.

Pored izrade 3D modela, program omogućava generisanje preciznih specifikacija, cevi, kolena, priključaka i opreme. Iz 3D modela izrađuje se tehnička dokumentacija u formi 2D projekcija, ortogonalnih projekcija, preseka i detalja. Prema predefinisanim pravilima, automatski se izrađuju izometrici.

AutoCAD P&ID i AutoCAD Plant 3D su u direktnoj međusobnoj interakciji, pa je vrlo jednostavno proveriti da li je 3D model usaglašen sa procesnom šemom. S obzirom da su postrojenja u procesnoj industriji veoma složena i da u njihovom projektovanju učestvuje veliki broj struka. 

Autodesk® Plant Design Suite kao rešenje kombinuje programe AutoCAD®, AutoCAD® P&ID, AutoCAD® Plant 3D, and Autodesk® Navisworks® u jedan programski paket sa ciljem povećanja produktivnosti i bolje koordinacije projekta. Integrisana AutoCAD funkcionalnost omogućava usmereno 2D crtanje, efikasno kreiranje procesnih šema, 3D modelovanje i generisanje konstruktivne dokumentacije. Autodesk Navisworks omogućava integrisanje modela projekta i napredne alate za vizualizaciju, simulaciju i pronalaženje grešaka. Poboljšava komunikaciju svih učesnika u projektu, povećava preciznost i predviđa ponašanje realizovanog projekta.

Brže i preciznije kreiranje procesnih šema i njihova izmena. Ključne prednosti korišćenja paketa Autodesk® Plant Design Suite:

  • Efektnije generisanje crteža, izveštaja i prateće dokumentacije.
  • Projektovanje postrojenja na osnovu definisanog plana i budžeta sa modernim alatima baziranim na 3D modelovanju.
  • Sastavljanje modela celokupnog projekta iz modela pojedinačnih inženjerskih disciplina.
  • Automatsko generisanje izometrijskih i crteža u upravnim ravnima.
  • Jednostavna detekcija sučeljavanja objekata i drugih grešaka u ranim fazama projekta.
Oblast primene: Projektanti i inženjeri fabričkih postrojenja, CAD menadžeri i Project menadžeri.
 

TeamCAD je izvršio implementaciju i obuku za korišćenje programskog paketa Autodesk Plant Design Suite u sledećim kompanijama: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – NAUČNO TEHNOLOŠKI CENTAR – Novi Sad, TRANSNAFTA – Novi Sad, JP SRBIJAGAS – Novi Sad, LUDAN INŽENJERING, Beograd, TERMOENERGO INŽENJERING, Beograd, ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA – Beograd...

Autodesk Infrastructure Design Suite

Autodesk® Infrastructure Design Suite je najobimniji i intuitivni set alata za profesionalnu upotrebu kod planiranja, projektovanja, izgradnje infrastrukture kao što su prostorno planiranje, transport, vodovod i kanalizacija, EDB…

Autodesk® Infrastructure Design Suite kao neophodan alat za projektovanje baziran na BIM tehnologiji, osmišljen je kao kompatibilan skup aplikacija u jednom efikasnom i ekonomski isplativom paketu.

Autodesk® Infrastructure Design Suite je ekonomično rešenje sa efektnim odgovorom na torbulentne poslovne zahteve pružajući pristup najnovijim alatima za projektovanje i vizualizaciju. Paket će biti dostupan u drugoj polovini ove godine a namenjen je prevashodno arhitektama, građevinskim inženjerima i konstruktorima (AEC) kao profesionalnim korisnicima, ali i ostalim korisnicima koji imaju potrebu za  planiranjem, projektovanjem, izgradnjom i upravljanjem geo-prostornih podataka.

Paket Autodesk Infrastructure Design Suite dostupan je u 3 izdanja: Standard, Premium i Ultimate.

Ovakvim rešenjem proširuju se kapacitet i mogućnosti AutoCAD familije pristupom brojnim CAD i GIS podacima u cilju bolje informisanosti i na osnovu toga boljeg donošenja odluka.  Omogućava svim učesnicima na projektu sinhronizovan rad sa boljim uvidom u celokupan projekat sa svim njegovim fazama izrade. Obezbeđuje inteligentni 3D model baziran na sveobuhvatnoj dokumentaciji pružajući upečatljive vizualne efekte, čime se unapređuje komunikacija interesnih grupa i jasnije sagledava namera projekta.

Oblast primene:

Svi koji se bave planiranjem, projektovanjem i eksploatacijom prostornih podataka. Prostorno planiranje i komunalne usluge: elektrane, elektrodistribucija, vodovod i kanalizacija, urbanizam, GSP i železnice, parking servis, opštinski i državni organi…

 

Autodesk Product Design Suite

Paket Autodesk Product Design Suite je sveobuhvatno rešenje za projektovanje digitalnih prototipova, simulaciju i vizuelizaciju. Sadrži programe koji omogućavaju kompletiranje celog inženjerskog procesa. Sadrži alate za 3D parametarsko projektovanje u mašinstvu, simulacije, projektovanje složenih površina, projektovanje elektroinstalacija, vizualizaciju, izradu tehničke dokumentacije i razmenu podataka. Navedeni alati korisnicima daju mogućnost analize sklopova, evaluaciju i optimizaciju konceptualnih rešenja, uz istovremenu razmenu projektne dokumentacije sa ostalim timovima. Kombinovanjem Autodesk Inventor-a kao vrhunskog rešenja za projektovanje parametarskih digitalnih prototipova, sa servisima baziramnim na Cloud tehnologijama, Autodesk Product Design Suite omogućava projektovanje kvalitetnijih proizvoda, smanjuje troškove razvoja i omogućava brži izlazak proizvoda na tržište.

Paket Autodesk Product Design Suite postoji u dva nivoa: Premium i Ultimate.

Oblast primene: Industrijski dizajn, 3D modelovanje, Konceptulano modelovanje, Ilustracije, Projektovanje i tehničko crtanje.

Autodesk Factory Design Suite

Autodesk Factory Design Suite je programski paket namenjen projektovanju fabrika i postrojenja, gde se sve odluke donose na bazi digitalnih informacija, pre instaliranja mašina i opreme. Autodesk Factory Design Suite omogućava projektovanje pojedinačnih mašina i transportnih sistema, kao i optimizaciju, vizuelizaciju i simulaciju kompletnih proizvodnih linija. Osnovu paketa čini program Autodesk Inventor  koji je temelj Autodesk rešenja za digitalne modele. Inventor omogućava proveru svih karakteristika 3D modela proizvoda bez njegove izrade ili fizičkog testiranja. Omogućavajući korišćenje digitalnog prototipa za vizuelizaciju i simulaciju proizvodnje, Inventor pomaže u komunikaciji između projektanata, smanjenje grešaka i naravno, u izradi više inovativnih proizvoda.

Paket Autodesk Factory Design Suite postoji u tri nivoa: Standard, Premium i Ultimate. 

 

Oblast primene: Projektovanje fabrika i postrojenja, projektovanje u proizvodnom mašinstvu.

 

 

Autodesk Building Design Suite


Autodesk® Building Design Suite je integralno softversko rešenje, koje kombinuje potrebne alate za oba od CAD i Building Information Modeling (BIM)koncepta izrade projekta, u jedan ekonomski isplativ i fleksibilan paket. Autodesk® Building Design Suite uz alate za izradu modela, vizuelizaciju i izradu dokumentacije, pruža sve prednosti BIM koncepta i predstavlja ekonomski isplativo rešenje uz koje se možete takmičiti za nove poslove, bez obzira da li je zahtevana CAD ili BIM platforma izrade. Za sve potrebe i specifične zahteve, dostupna su tri izdanja Autodesk® Building Design Suite, a svako od njih je jedinstven izbor iz široke palete Autodesk proizvoda.

Continue Reading

3D štampači koji prkose gravitaciji

3D štampanje kuća je uspešno izvedeno i po svemu sudeći sledeći korak je malo više izazova kada je konstrukcija u pitanju. Kompanija sa sedištem u Amsterdamu koja se bavi 3D štampom, razvila je revolucionarni robotizovani 3D štampač sa više osovina koji može da štampa u bilo kojoj orijentaciji i „izvuče“ strukturu u vazduhu. Ovim štampačem kompanija planira da izgradi most preko kanala u srcu Amsterdama.

Korisna adresa

 

 

Autodesk Artist in Residence

Autodesk Pier 9 je radionica gde istraživači i umetnici mogu da materijalizuju svoje ideje i proizvode, a može da posluži i za futuristička istraživanja. U okviru radionice koriste se Autodesk programi i najsavremenija oprema. Korisna adresa.

Autodesk i Leica: Transformacija u oblasti visokogradnje

Savez između dva tehnološka pionira unapređuje građevinske radne procese obezbeđujući širi pristup kod snimanja realnog okruženja i BIM-a, čineći radni prostor daleko pristupačnijim. Saradnja stvara nove mogućnosti za profesionalce koji rade u Autodeskovim programima, nudeći podatke velike preciznosti snimljene Leica uređajima, direktno u Autodeskovo okruženje. Istražene su višestruke tehnološke integracije s obzirom da obe kompanije traže načine da stvore sinergiju od koje će imati koristi njihovi zajednički klijenti.

Korisna adresa

 

Perfektan REVIT render

Činjenici da REVIT ne može postići vrhunske rezultate renderinga prkosi Anh Meo, koji na izvanredan način predstavlja mogućnost ovog alata. Pogledajte rezultat.

Uporedni test brzine različitih verzija REVIT-a

Sasha Crotty, produkt menadžer za Revit platformu, uradio je interesantna testiranja koja upoređuju brzinu REVIT-a 2016 sa prethodnim verzijama.  Rezultati su izvanredni, pogotovo u domenu 3D okruženja. Pogledajte ceo test ovde.

Max Creation Graph – Najznačajnije pojačanje 3DS Max-u

Najnoviji alat Max Creation Graph je najveće pojačanje nove 2016 verzije 3DS Max-a. Reč je o alatu koji pruža mogućnost korisnicima da na vizuelni način sastavljaju sami svoje alate. Do sada to je bilo moguće samo uz znanje nekog od programskih jezika, međutim, Autodesk od verzije 2016 pruža mogućnost svim umetnicima da na vizuelan i veoma jednostavan način kreiraju sve ono što se ranije moralo pisati u kodu. Opširnije o Max Creation Graph –u (MSG) možete pogledati ovde.