TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

Autodesk ReCap

Kreiranje inteligentnih 3D podataka sa fotografija i skeniranih podloga

Autodesk® ReCap donosi intuitivan radni tok,  jednostavan za korišćenje, na desktop ili cloud platformi, za stvaranje 3D inteligentnih modela sa skeniranih podloga ili snimljenih fotografija. Umesto početka sa praznim papirom, Autodesk ReCap sada omogućava svakom projektantu, arhitekti ili inženjeru da dodaje, menja, potvrđuje i dokumentuje svoj proces projektovanja u kontekstu sa postojećim okruženjima.

 

Autodesk ReCap Studio – omogućava čišćenje, organizovanje i vizualizaciju velike količine podataka preuzetih iz realnog okruženja.

Autodesk ReCap Photo – omogućava korisnicima da kreiraju od fotografija 3D modele sa teksturom visoke rezolucije, koristeći snagu cloud tehnologije. 

Autodesk ReCap demo video