TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Connected Future

Connected Future omogućava svima koji to žele, da utiču na razvoj novih proizvoda koji će imati pozitivan uticaj na sve aspekte naših života. To je prilika za dizajnere i inženjere da razvijaju nove proizvode koji će se koristiti u budućnosti. Korisna adresa.